Eladó tanfolyam

Eladó tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 36. sorszámú Eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Eladó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Eladó tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5113 Bolti eladó Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
3.1.3. Gyógynövény eladó
3.1.4. Zöldség-, gyümölcs eladó
3.1.5. ABC-eladó
3.1.6. Áruházi eladó
3.1.7. Eladó, fűszerüzlet
3.1.8. Eladó, szupermarket
3.1.9. Élelmiszer eladó
3.1.10. Élelmiszerbolti eladó
3.1.11. Műszakicikk eladó
3.1.12. Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó
3.1.13. Vas-, műszaki-eladó
3.1.14. Alkatrész-értékesítő, eladó
3.1.15. Bútor- és lakástextil-eladó
3.1.16. Vas-, műszaki-, műanyag-, üvegárubolti eladó
3.1.17. Könyvesbolti eladó
3.1.18. Kultúrcikk eladó
3.1.19. Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó
3.1.20. Ruha-, textil eladó
3.1.21. Ruházati bolti eladó
3.1.22. Porcelán- és edényáru-eladó
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő
áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével,
értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és
lebonyolításában
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– segíteni az árubeszerzést
– átvenni az árut
– készletezési, raktározási feladatokat végezni
– értékesítési tevékenységet végezni
– ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 341 01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó részszakképesítés
3.3.4. 31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés
3.3.5. 35 341 01 Boltvezető szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése
4.4. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása
4.5. 10027-12 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
4.6. 10028-12 Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása
4.7. 10029-12 A műszaki cikkek forgalmazása
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Eladó vizsga menete, és egyéb információk
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái: Eladó tanfolyam
Eladó tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés az Eladó tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Egy jó szakma felér egy diplomával!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos