Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyam

Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 61. sorszámú Felvonó karbantartó-szerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 521 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Felvonó karbantartó-szerelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300
2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Jelentkezzen most!

Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7523 Felvonószerelő
Felvonó karbantartó-szerelő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Különböző rendeltetésű épületekben, építményekben és létesítményekben üzemelő személy- és teherfelvonók
karbantartását, javítását, időszakos felújítását és az azt követő üzembe helyezését végzi.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– a felvonó villamosítását elvégezni, villamos kapcsolási rajz alapján bekötni, a huzalozási tervet elkészíteni
– a felvonó vezérlőegységét villamosan bekötni, beszabályozni és beüzemelni
– a felvonók nagyjavítási és felújítási munkáit ellátni, a fő egységeket cserélni és beállítani
– a felvonó műszaki átadását lebonyolítani
– a mindenkor érvényes rendeletek, jogszabályok előírásait megismerni és alkalmazni
– a felvonó karbantartási műveleteit ismerni, az egyes berendezésekre vonatkozó előírásokat betartani
– a felvonó meghibásodása esetén hibadiagnosztikát elvégezni, a hibás alkatrészeket cserélni, javítani
– a szükséges műszeres vizsgálatokat elvégezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 32 521 01 Felvonószerelő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11400-12 Felvonószerelő munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatai
4.4. 11401-12 Felvonószerelő általános gépészeti technológia
4.5. 11404-12 Felvonók gépészeti elemeinek karbantartása
4.6. 11403-12 Felvonók elektromos szerelése, felvonók üzembe helyezése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Felvonó karbantartó-szerelő vizsga menete, és egyéb információk
Gépészeti szakmák: Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyam
Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Felvonó karbantartó-szerelő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos