Kik vehetik igénybe a TÁMOP 2.1.2 támogatást?

Kik vehetik igénybe a támogatást? TÁMOP 2.1.2
A képzési támogatásra jogosult lehet minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/ hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők), és a jelen képzési program megvalósításával párhuzamosan nem vesz részt  más hazai és/vagy Európai Uniós forrásból támogatott idegen nyelvi/ és/vagy informatikai képzésben. Az egész életen át tartó tanulás jegyében felső korhatára nincs A program kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű térségekben élőket, illetve a 45 éven felülieket.

A képzések iránt érdeklődők 2012. december 1-jétől adhatják be a jelentkezésüket.
A támogatás formája és mértéke
Az a személy, aki megfelelt a részvételi feltételeknek és informatikai és/vagy nyelvi képzésbe szeretne bekapcsolódni, bruttó 90.000 Ft képzési keretösszeg felhasználására válik jogosulttá, mely összeg az eredményesen elvégzett, illetve tanúsítvánnyal igazolt képzés után a képző bankszámlájára kerül átutalásra.

A képzettnek az önrész megfizetésén kívül nincs további fizetési kötelezettsége (Kivéve, ha a támogatási és képzési szerződésben meghatározott minimális feltételeket nem teljesíti  a hallgató. Pl: nem vesz részt a minimálisan előírt óraszámon.)

TÁMOP 2.1.2