Tanfolyam Miskolc.

Miskolc tanfolyam: 
Motorfűrész-kezelő tanfolyam Miskolcon!

 Motorfűrész-kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye:
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 623 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Motorfűrész-kezelő
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360 óra
2 EGYÉB ADATOK  a Motorfűrész kezelő tanfolyammal kapcsolatosan Tanfolyam Miskolc.
2.1. A Motorfűrész kezelő tanfolyam, képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Motorfűrész kezelő tanfolyamhoz szükséges Iskolai előképzettség:
befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Motorfűrész kezelő tanfolyam- Bemeneti kompetenciák: – Tanfolyam Miskolc.
2.2. Motorfűrész kezelő tanfolyam – Szakmai előképzettség: – Tanfolyam Miskolc.
2.3. Motorfűrész kezelő tanfolyam -Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek a Motorfűrész kezelő tanfolyamhoz
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Motorfűrész kezelő tanfolyam Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Motorfűrész kezelő tanfolyam Gyakorlati képzési idő aránya: 60% –
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR——Motorfűrész-kezelő tanfolyam Miskolcon
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A B C 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése Tanfolyam Miskolc.
A Motorfűrész kezelő tanfolyam részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 
3.1.2. 6212 Fakitermelő, favágó Kérgező, faragó
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Olyan szakember, aki gallyazást, darabolást végez. Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motorfűrész kezelő tanfolyam Miskolcon!  Motoros adaptereket kezel és karbantart. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket Csak 6-cm-nél kisebb átmérőjű fát dönthet. Vállalkozói alapismeretekkel rendelkezik. Az erdőben előforduló leggyakoribb fa-és
cserjefajokat el tudja különíteni.  Tanfolyam Miskolc.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Gallyazni, darabolni, adaptereket kezelni.
Karbantartani a motorfűrészeket és az adaptereket.
– Felismerni a legfontosabb fa- és cserjefajokat.
– Vállalkozást indítani, működtetni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 623 01 Erdészeti szakmunkás Szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A B  – Motorfűrész-kezelő tanfolyam Miskolcon
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése  – Motorfűrész-kezelő tanfolyam Miskolcon
4.3. 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek
4.4. 10980-12 Gallyazás, darabolás
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK Tanfolyam Miskolc.
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
Motorfűrész-kezelő tanfolyam Miskolcon
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek gyakorlati, szóbeli – Tanfolyam Miskolc.
5.2.4. 10980-12 Gallyazás, darabolás gyakorlati, szóbeli    Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység     (Tanfolyam Miskolcon)
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek.

Tanfolyam Miskolc

A vizsgafeladat ismertetése: Felismeri az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat, lágyszárú növényeket. Költségvetés, üzleti terv, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat készítése, vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézése.
A vizsgafeladat időtartama: 70 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Motorfűrész- és motoros adapter-kezelés és karbantartás.
A vizsgafeladat ismertetése: Gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés munkaműveleteinek végrehajtása, motorfűrészek és adapterek kezelése és karbantartása
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: – A vizsgafeladat időtartama: – A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység A.) A vizsgafeladat megnevezése: A gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés műveletei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. – Tanfolyam Miskolc.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek. A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %  – Tanfolyam Miskolc.
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: „A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami  – Tanfolyam Miskolc.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
Ha a vizsgázó, a gyakorlati vizsgán súlyosan megsérti a balesetelhárítási szabályokat, és ezzel saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát azonnal meg kell szakítani, és a vizsgázó a gyakorlati vizsgájára elégtelen osztályzatot kap.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék – Tanfolyam Miskolc.
6.2. Számítógép
6.3. Irodaszerek
6.4. Nyomtató
6.5. Internet hozzáférés
6.6. Irodabútor
6.7. Védőruha
6.8. Védőeszközök
6.9. Motorfűrészek
6.10. Motoros adapterek, fűkaszák
6.11. Kézi csörlők
6.12. A fakitermelés kézi eszközei
6.13. Telefon, rádió
6.14. Mikrobusz
6.15. Oktatástechnikai eszközök  – forrás: nive  –   Induló : Tanfolyam Miskolc lista hamarosan itt! Felnőttképzéssel és tanfolyamokkal  (Tanfolyam Miskolcon)kapcsolatban:
H – P: 8:00 és 16:30 között  e-mail: kepzes@ioszia.hu  – Felnőttképzés

Tanfolyamok Miskolc – Motorfűrész-kezelő tanfolyam Miskolc.