Felnőttképzés.

Az „IOSZIA“ Felnőttképzési Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely a fejlődésért és a felzárkóztatásért! Felgyorsult életünk, és a Nemzetközi munkaerőpiacon elindult tendenciák megkövetelik, hogy minél magasabb szintű képzésben részesüljenek a munkavállalók, tudásukat folyamatosan frissítve, napra készen tartva, mint a jó pap, holtig tanuljanak. A hátrányos helyzetűek, a mély szegénységben élők és a kisebbségben élő nemzetiségiek munkaerő piacra történő integrálódásához nélkülözhetetlen a napra kész szakmai ismeretanyag és az ahhoz kapcsolódó gyakorlat elsajátítása.

Az „IOSZIA” a lehető legelhivatottabban, perfekcionizmusra törekedve indítja, szervezi és gondozza az Intézmény nevéhez kapcsolódó tanfolyamokat, képzéseket és tréningeket, azért, hogy a nálunk sikeres vizsgát tett Hallgatók minél rövidebb idő alatt a végzettségüknek / szakmájuknak megfelelő munkához juthassanak.

Intézményünk egy évtizedes fennállása óta a pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt folyamatosan monitorozva, majd azt kiértékelve konklúziót von le és a megoldást a tanfolyamaink tematikájába, a megfelelő modulhoz kapcsoltan adaptálja, ezzel egyrészt emeljük az oktatás színvonalát, másrészt pedig a képzésből kikerülő Hallgatókat felkészítjük a napjainkban sajnos egyre gyakoribb, méltatlan társadalmi jelenség, a munkahelyi diszkrimináció, esélyegyenlőtlenség, alaptalan megkülönböztetés rutinszerű, etikus, intelligens és kifogásolhatatlan módon történő kezelésének elsajátítására (utókövetés). „IOSZIA” olyan céllal jött létre, hogy működési területein valódi, elszámolható minőséggel megkülönböztetett helyet vívjon ki a versenypiacon.”
Fülöp Henrik
Hirek.ws.all  hirek.ws.orszagos

Felnőttképzés