Hulladékfelvásárló és -telepkezelő tanfolyam

Hulladékfelvásárló és -telepkezelő tanfolyam

A 41. sorszámú Hulladékfelvásárló és -telepkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 851 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Hulladékfelvásárló és- telepkezelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –

Jelentkezzen most!

Hulladékfelvásárló és telepkezelő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló Papír-, vas- és színesfém átvevő
3.1.3. Színesfém-felvásárló
3.1.4. Vas- és fémhulladékgyűjtő
3.1.5. Hulladékfelvásárló
3.1.6. 9212 Hulladékosztályozó Hulladékátvevőhely-kezelő
3.1.7. Hulladéktelep-kezelő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Hulladékfelvásárló és -telepkezelő feladata:

a hulladékok felvásárlása, gyűjtése, tárolása, feldolgozása,
a kezelőtelepen végzett előkészítő és feldolgozó technológiák biztonságos működésnek irányítása.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat alkalmazni,
– számlákat, nyugtákat kiállítani,
– a hulladékkezelési technológiákat ellenőrizni,
– a telepen lévő gépek biztonságos üzemeltetését ellenőrizni,
– elvégezni/elvégeztetni a szükséges karbantartásokat,
– ellenőrizni a feldolgozott hulladékok minőségét.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 21 851 02 Hulladékválogató és -feldolgozó részszakképesítés
3.3.4. 31 851 01 Hulladékfeldolgozógép-kezelő részszakképesítés
3.3.4. 21 851 01 Hulladékgyűjtő és -szállító részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10864-12 Hulladékkereskedelem
4.7. 10865-12 Hulladéktelep-kezelés
4.8. 10866-12 Hulladékfeldolgozógép-kezelés
4.9. 10867-12 Hulladékgyűjtés és -szállítás
4.10. 10868-12 Hulladékválogatás és -feldolgozás

Hulladékfelvásárló és -telepkezelő vizsga menete, és egyéb információk
Környezetvédelmi, vízgazdálkodási szakmák: Hulladékfelvásárló és -telepkezelő tanfolyam
Hulladékfelvásárló és -telepkezelő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Hulladékfelvásárló és -telepkezelő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Egy jó szakma felér egy diplomával!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos