Információs műveltség szintézise.

A “digitális írástudást” egyfajta gyűjtőfogalomként értelmezzük a tradicionális tudás – számítógépes műveltség – információs műveltség szintéziseként. Segítségével egy olyan jelenséget, újfajta tudást írunk körül, amelyben a tradicionális ismereteken kívül a gondolati- és gyakorlati képességek egy sajátos köre is megjelenik. Az „információs társadalomba” való bekapcsolódás nem valósítható meg nélküle, sajnos a fejlett országokkal összehasonlítva jelentős hazánk elmaradása ezen a téren.
„A magasan képzett és alkalmazkodóképes munkaerő lesz
 Európa versenyképességének és jólétének alapja a XXI. században,
 és ennek legkritikusabb építőköve az információtechnológiai képzettség.”
 Günter Verheugen,
 az Európai Bizottság alelnöke, vállalkozáspolitikai és ipari főbiztos
A felnőttképzés elengedhetetlen kiegészítő része a digitális írástudás integrálása!

Fülöp Henrik
hirek.ws.all hirek.ws.orszagos.