Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam

Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 120. sorszámú Kézápoló és műkörömépítő (egyéb szolgáltatások szakmái) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 815 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kézápoló és műkörömépítő (Egyéb szolgáltatások szakmái)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-520

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5213 Manikűrös, pedikűrös Kézápoló
3.1.3. Műkörömépítő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kézápoló és műkörömépítő feladata:

A Kézápoló és műkörömépítő szakember a kéz környéktől ujjhegyig történő ápolásával őrzi meg a kéz
egészséges állapotát, vagy szükség esetén az esztétikai hatást is fokozva, ápoló anyagok, technológiák,
alkalmazásával javítja azt.

A köröm ápolása során hagyományos (klasszikus) manikűr technológiát vagy (modern) francia manikűr technológiát alkalmaz, esetenként a japán manikűrrel, vagy egyéb díszítéssel kiegészítve. A műköröm anyagokkal tipes-, sablonos-, megerősítő-, körömágy hosszabbító-, díszítő- vagy töltés technológiát alkalmazva a zselé vagy a porcelán anyagok tulajdonságait felhasználva készít szebb, teherbíróbb műkörmöket. A kezelést szinten tartó házi tanáccsal látja el a vendéget. Különösen ügyel arra, hogy egészséget veszélyeztető vagy egészségre ártalmas következményeket a végzett szolgáltatás során ne idézzen elő. Csak egészséges kézen dolgozhat. A szolgáltatás megkezdésekor végzett állapotfelmérés alkalmával, ha az egészséges állapottól eltérő elváltozást észlel, dönt a szolgáltatás elvégzésének módjáról, vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– felkészülni a szépészeti szolgáltatás feladataira
– előkészíteni a szolgáltatást
– elvégezni a kézápolás folyamatát
– elvégezni a műkörömépítés folyamatát, anyagcsoportnak, technikáknak megfelelően
– elvégezni a bőr és a köröm ápolását klasszikus,- francia vagy japánmanikűr technológia alkalmazásával
– díszítést végezni
– kézápolás- és műkörömépítéshez kapcsolódó egyéb feladatokat végezni
– befejezni a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11489-12 Szépészeti szolgáltatóegység működtetése
4.4. 11490-12 Szolgáltatást megalapozó anatómiai és élettani ismeretek
4.5. 10250-12 Kézápolás
4.6. 10251-12 Műkörömépítés
4.7. 11252-12 Anyagismeret alkalmazásai

Kézápoló és műkörömépítő vizsga menete, és egyéb információk
Egyéb szolgáltatások szakmái: Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam
Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Kézápoló és műkörömépítő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – IOSZIA – For the People…
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos