Kőműves és hidegburkoló tanfolyam

Kőműves és hidegburkoló tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Kőműves és hidegburkoló tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7511 Kőműves Betonozó
3.1.3. Díszítő kőműves
3.1.4. Építményvakoló kőműves
3.1.5. Épületfalazó kőműves
3.1.6. Falazó kőműves
3.1.7. Karbantartó kőműves
3.1.8. Kéményépítő kőműves
3.1.9. Vakoló kőműves
3.1.10. Födémgerenda-, tálca- és béléstestelhelyező
3.1.11. Gépi vakoló
3.1.12. Klinkertégla lerakó
3.1.13. 7534 Burkoló Díszítő mozaikos
3.1.14. Díszítőmozaik-burkoló
3.1.15. Járdakövező
3.1.16. Járdaszegély kövező
3.1.17. Kőlapburkoló
3.1.18. Térburkoló
3.1.19. Hidegfal- és padlóburkoló
3.1.20. Hidegburkoló
3.1.21. Homlokzatburkoló
3.1.22. Járólapozó
3.1.23. Burkoló kőműves
3.1.24. Díszburkoló
3.1.25. Épületburkoló
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és
bontása, valamint kültéri és beltéri felületek hidegburkolása
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát
– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
– betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
– meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét
– falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni
– kézi és gépi vakolási munkát végezni
– egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani
– beton és vasbeton szerkezetet készíteni
– elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását
– hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani
– talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni
– épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni
– egyszerű felületek esetén burkolati tervet készíteni hidegburkoláshoz
– lépcsőburkolatot készíteni
– pillér-, oszlopburkolatot készíteni
– medenceburkolatot készíteni
– erkély, terasz burkolatot készíteni
– lábazat-, és homlokzatburkolatot készíteni
– térburkolatot készíteni
– műveleti sorrend szerint elhelyezni a nyílászárót
– bontási, átalakítási munkát végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 35 582 05 Műemléki helyreállító szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosítója megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 10275-12 Falazás, vakolás
4.5. 10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek
4.6. 10277-12 Szigetelések
4.7. 10276-12 Hidegburkolási feladatok
4.8. 10278-12 Vegyes kőműves feladatok
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Kőműves és hidegburkoló vizsga menete, és egyéb információk
Építészeti szakmák: Kőműves és hidegburkoló tanfolyam
Kőműves és hidegburkoló tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Kőműves és hidegburkoló tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Egy jó szakma felér egy diplomával!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos