Konyhai kisegítő tanfolyam

Konyhai kisegítő tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 128. sorszámú Konyhai kisegítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 811 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Konyhai kisegítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

Jelentkezzen most!

Konyhai kisegítő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
Konyhai kisegítő feladata:
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 9236 Konyhai kisegítő Konyhai kisegítő
3.1.3. Étkezdei szakács
3.1.4. Gyermek-élelmezési szakács
3.1.5. Közétkeztetési szakács
3.1.6. Segédszakács
3.1.7. Konyhalegény
3.1.8. Konyhalány
3.1.9. Konyhai dolgozó
3.1.10. Ételkiosztó, tálaló
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Alapvető feladata a szakács munkájának segítése, kiegészítése. Munkaterülete a konyha és helyiségei. Előkészíti
a tevékenységéhez szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a tisztántartásukról.
Fenntartja a konyha rendjét, takarít, mosogat, az ételek jellegének megfelelően előkészíti a nyers- és félkész
anyagokat. Alkalmazza a konyhatechnológiai műveleteket.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:

  • szakács felügyelete mellett végezni munkáját
  • ételeket készíteni, szükség esetén tálalni: leveseket, levesbetéteket, salátákat, salátaönteteket, főzelékeket
  • tevékenységét a higiéniai előírások, HACCP szabályainak, valamint a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok betartásával végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 811 04 Szakács szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1 A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem
4.4. 10049-12 Konyhai kisegítés

Konyhai kisegítő vizsga menete, és egyéb információk
Vendéglátási-turisztikai szakmák: Konyhai kisegítő tanfolyam
Konyhai kisegítő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Konyhai kisegítő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos