Munkavállalás elősegítése Képzés

Munkavállalás elősegítése tanfolyam

Munkavállalás elősegítése tanfolyamunkra jelentkezzen most!
Tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
Engedélyszám: E-000526/2014/D011

A foglalkoztatási esélyek növelése segíti a munkát vállalni akarókat. Ennek szellemében  csoportokban foglalkozunk a résztvevőkkel: szakemberek fejlesztik kommunikációs képességeiket, oktatás-módszertani ismeretek átadásával tanítják tanulni, beszélgetéseken az önbizalmukat fejlesztik,  a munkavállalás iránti motivációjukat alakítják.  Szeretnénk esélyt biztosítani a tanulni vágyóknak, akik mihamarabb aktív résztvevői szeretnének lenni a munkaerő-piacnak (regisztrált álláskeresők).

Munkavállalás elősegítése tanfolyam célja:
A  képzés során megszerezhető kompetenciák  maradéktalan elsajátítása: Képes önkifejezésre, tekintettel lenni mások jogaira, az őszinteségre, egyenes és közvetlen, ügyel mind a saját, mind a kapcsolat érdekeire, a közlés verbális csatornája döntően a közlés tartalmát szolgálja, a non-verbális csatorna a közlőnek a közléshez és a befogadóhoz való viszonyának kifejezését szolgálja, konkrét helyzetekre, célra, személyre irányul, szociálisan elfogadható, megbízhatóság, önállóság, felelősségtudat, szabálykövetés, döntésképesség, önfejlesztés, empátia, meggyőző készség, visszacsatolási készség, irányíthatóság, irányítási készség, gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, logikus gondolkodás.

Amennyiben kérdése merül fel, úgy munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére!

“IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
1066 Budapest, Teréz körút 12.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 8:00-16:30
Telefonszám: +36 (37) 301-649
Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014

Egyéb kompetencia alapú tanfolyamok, Munkavállalás elősegítése Képzés

“IOSZIA” – For the People… – Felnőttképzés
Olcsó Munkavállalás elősegítése Képzés