Smink és maszk tanfolyam

Smink és maszk tanfolyam

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY
1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Smink és maszk
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Sminkes és maszkos szakember
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma: SzPk-00019-14-04 0 03 3
Szakmai programkövetelmény
érvényessége 2014-09-04
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító
száma modul megnevezése
SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-01 Művészettörténet és vizuális kommunikáció
SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-02 Társadalomtudományok és vállalkozási ismeretek
SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-03 Produkciós ismeretek
SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-04 Sminkes és maszkos elmélet és gyakorlat

Jelentkezzen most!

smink és maszk tanfolyam duális szak - és felnőttképzés keretében

Ha kérdése van forduljon hozzánk bizalommal!

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
4 – Művészet, közművelődés, kommunikáció
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Smink és maszk tanfolyam bemeneti feltételek

Iskolai előképzettség
szakközépiskolai szakmai érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
1/13. oldal
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
Felvételi elbeszélgetés: önéletrajz, tanulmányok, amennyiben van szakmai portfolio, a választott szak
indoklása, jövőkép, szakmai példaképek, sminkes, maszkos szakemberek megnevezése. Értékelés: a
képzési programban rögzített pontrendszer szerint.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzésben résztvevő magas szintű művészeti és szakmai alapokkal rendelkező sminkes és maszkos
szakemberré válik. A képzés során a piaci elvárásoknak megfelelően sajátítja el mesterségét, így
alkalmas önálló sminkes és maszkos szakemberként dolgozni kis- és nagyjátékfilmekben, televíziós
produkciókban, filmsorozatokban, színházakban, videoklipekben és különböző show-műsorokban. A
képesítéssel rendelkező az adott produkció rendezőjével egyeztetve, a forgatókönyv alapján kreatívan
megtervezi és megalkotja a szereplők sminkjeit és maszkjait. Képes alternatívák kidolgozására, és ezek
megjelenítésére smink/maszktervek vagy hangulati montázs formájában. El tudja készíteni a történelmi
korok sminkjeit, és ismeri azok hajviseleteit. Képes egy arcot idősebbnek vagy fiatalabbnak láttatni,
különböző állapotokat megjeleníteni rajta, illetve megalkotni egy karakter hasonmását. Speciális
sminkeket és maszkokat készít,ismeri a különböző kultúrák, etnikumok sminkjeit. Testfestést készít
szivaccsal és airbrush technikával, szabad kézzel és sablon használatával. Ismeri a sebek és a
háromdimenziós applikációk elkészítésének technikáit, protézis alapú sminkeffektusokat készít.
Megtervezi és önállóan elkészíti a karakter megváltoztatásához szükséges arcszőrzetet, alkalmazva a
csomózás, knipfelés módszerét, ismeri a kopasz paróka elkészítésének és felrakásának
munkafolyamatát. Képes megfelelni a HD technológia elterjedése következtében megnövekedett
elvárásoknak, magabiztosan használja az airbrush technikát HD-, natúr-, beauty- és
karaktersminkekhez, valamint maszkok festéséhez. Betartja a szakmára vonatkozó speciális, és a
forgatásokra érvényes általános munkavédelmi és biztonsági előírásokat. Szerves része a produkciónak,
együttműködik a rendezővel, a stábbal, a társszakmákkal és a sminkes/maszkos kollégákkal. Elméleti
és gyakorlati tudása, valamint eszköz-és anyagismerete hazai és nemzetközi szinten is megfelel a piaci
elvárásoknak.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése FEOR
száma
Foglalkozás
megnevezése
A szakmai
végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület
Egyéb felsőfokú vagy középfokú
képzettséget igénylő foglalkozások 3715 Kiegészítő filmgyártási
és színházi foglalkozású Maszkmester
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI
ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
2/13. oldal
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 575 715
Elméleti képzés idő aránya (%) 28
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 72
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
3/13. oldal
3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul
azonosító száma SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-01
A programkövetelmény modul
megnevezése Művészettörténet és vizuális kommunikáció
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 78 87
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
ismeri a

 • művészetelméleti
 • alapfogalmakat és a
 • művészet nyelvezetét,
 • képes átültetni a
 • művészetelméleti tudását
 • munkájába
 • kíváncsi, érdeklődő a
 • művészeti műfajok iránt,
 • művészetelméleti tudását
 • önállóan alkalmazza, és
 • felelősséggel közvetíti a
 • társadalom felé,
 • ismeri a
 • művészettörténet XX.
 • század előtti
 • stíluskorszakait,
 • képes inspirálódni a
 • különböző
 • művészettörténeti
 • korszakokból és
 • alkotásokból
 • tudatosan építi föl
 • művészi attitűdjét,
 • felelősen alkalmazza
 • elméleti ismereteit a
 • gyakorlatban
 • alapszinten ismeri a XX.
 • század előtti
 • stíluskorszakok
 • legfontosabb alkotásait,
 • alkotóit,
 • képes műalkotásokat
 • alapszinten elemezni
 • magas színvonalú
 • műveltségre tesz szert,
 • felelős munkájáért,
 • annak magas szinten való
 • vizuális megjelenítéséért
 • ismeri a XX. századi
 • képzőművészet
 • stílusirányzatait,
 • legfontosabb alkotásait,
 • alkotóit,
 • képes felkutatni a hiteles
 • forrásokat az adott kor
 • sminkjeinek
 • tanulmányozásához
 • tudását magas
 • színvonalon képviseli és
 • közvetíti
 • önállóan mérlegel, dönt a
 • vizuális technikák
 • kiválasztásában
 • 4/13. oldal
 • ismeri korunk kulturális
 • művészeti tendenciáit
 • képes inspirálódni
 • szakmatörténeti
 • ismereteiből a különböző
 • sminkek és maszkok
 • koncepcióinak
 • tervezésekor
 • érdeklődik a kiállítások
 • és művészeti
 • rendezvények iránt
 • kreatívan keresi az új
 • megjelenítési
 • technikákat,
 • technológiákat
 • ismeri a sminkes,
 • maszkos szakma
 • történetét, eredetét,
 • külföldi és magyar
 • vonatkozásait
 • képes
 • smink/maszkterveihez
 • hangulati montázst
 • készíteni hagyományos
 • és digitális technikával
 • kortárs művészi
 • attitűddel rendelkezik
 • képes az önellenőrzésre,
 • tervezői hibáinak
 • felismerésére és önálló
 • javítására
 • ismeri a történelmi korok
 • sminkjeit, hajviseleteit az
 • őskortól napjainkig
 • képes a vizuális
 • kommunikáció
 • nyelvezetét elsajátítani
 • nyitott új kortárs
 • képzőművészeti és
 • divatirányzatokra,
 • tendenciákra
 • érdeklik az új
 • megoldások, jövő
 • orientált
 • ismeri a
 • smink/maszktervek és a
 • hangulati montázs
 • elkészítésének különböző
 • technikáit és a digitális
 • maszktervezés alapjait
 • képes elképzeléseit,
 • terveit vizuális és
 • verbális eszközökkel
 • prezentálni
 • konceptuális
 • gondolkodást képvisel
 • ismeri a vizuális
 • kommunikáció alapvető
 • fogalmait, közlésformáit,
 • a vizuális nyelv
 • sajátosságait
 • képes az új mediális
 • eszközökkel megalkotni
 • elképzeléseit
 • tudását magas
 • színvonalon képviseli és
 • közvetíti
 • ismeri a vizuális és
 • verbális prezentálás
 • alapjait, eszközeit
 • képes színkontrasztok,
 • színharmóniák vizuális
 • elemzésére és
 • megjelenítésére
 • törekszik a vizuális
 • kommunikáció
 • eszköztárának,
 • technikáinak magas
 • szinten való elsajátítására
 • ismeri az új média
 • eszközárát és használati
 • lehetőségeit
 • képes létrehozni
 • színterveket tervezési
 • feladataiban
 • érzékeny és érdeklődő az
 • új média vívmányainak
 • megismerésére
 • ismeri a látványtervek,
 • hangulatlapok
 • létrehozásának manuális
 • és digitális lehetőségeit,
 • technikai megoldásait
 • kíváncsi az új vizuális
 • technikákra
 • ismeri az alapvető
 • számítógépes
 • képfeldolgozó eljárásokat
 • tudatosan alkalmazza a
 • színeket munkájában
 • ismeri a színtan
 • alapfogalmait,
 • színkontrasztokat, és a
 • színharmóniák
 • szabályrendszerét
 • szakmai terveit
 • vizuálisan magas
 • színvonalon jeleníti meg
 • nyitott új technológiai
 • megoldásokra és
 • innovatív
 • anyaghasználatra a
 • vizuális megjelenítés
 • terén

csapatmunkában segítőés
kompromisszum kész
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
5/13. oldal
A sminkes és maszkos szakemberek iránti kereslet nagy mértékben megnövekedett az utóbbi
évtizedben. Ezt igazolja a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók folyamatosan növekvő
száma. A magyarországi adókedvezmény rendszer miatt egyre több külföldi filmgyártó producer
működik együtt magyar koproducerekkel, és több magyar filmgyártó vállalkozás dolgozik külföldi
megrendelésre, bérmunkában, ahol nagy számban alkalmaznak sminkes és maszkos szakembereket. A
magyar és nemzetközi filmek, tévéfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek és videoklipek mellett
színpadi produkciók sminkes és maszkos feladatainak ellátására is sminkes és maszkos szakembereket
kérnek fel. Ezen belül különösen nagy igény van a karakterek megváltoztatásához szükséges különböző
arcszőrzetek és háromdimenziós applikációk készítésére, ami Magyarországon hiányszakma.
6/13. oldal
3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul
azonosító száma SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-02
A programkövetelmény modul
megnevezése Társadalomtudományok és vállalkozási ismeretek
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 27 36
Elméleti képzés idő aránya (%) 57
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 43
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia

 1. ismeri pszichológia
 2. általános
 3. fogalomrendszerét
 4. képes pszichológiai
 5. ismereteit alkalmazni
 6. munkájában
 7. törekszik a pszichológiai
 8. és gazdasági ismeretek
 9. elsajátítására
 10. felelős munkájáért és
 11. kapcsolatrendszeréért
 12. ismeri a személyiséglélektan
 13. alapfogalmait
 14. különböző
 15. temperamentumú
 16. emberekkel képes
 17. kapcsolatot teremteni, és
 18. ezekhez mérten képes
 19. változtatni a viselkedésén
 20. szakmáját magas
 21. színvonalon képviseli
 22. önállóan mérlegel, dönt,
 23. szervez, alkot
 24. érti a pszichológia és a
 25. sminkes-maszkos
 26. szakma összefüggéseit,
 27. megérti alkalmazási
 28. lehetőségeit
 29. képes beépülni a kreatív
 30. szektorba és
 31. vállalkozását működtetni
 32. megrendelőit empatikus
 33. hozzáállással szolgálja ki
 34. tudatos megoldásokra
 35. törekszik
 36. ismeri a kreatív
 37. vállalkozások
 38. alapításának és
 39. működtetésének
 40. lehetőségét és az üzleti
 41. szemlélet helyét a kreatív
 42. szektorban
 43. képes az
 44. önmenedzselésre,
 45. megrendelői körének
 46. kiépítésére
 47. nyitott az új kreatív
 48. vállalkozások
 49. létrehozására,
 50. megoldásokra és az
 51. innovatív fejlesztésekre
 52. érdeklik az új
 53. vállalkozási megoldások,
 54. jövő orientált
 55. 7/13. oldal
 56. csapatmunkában segítőés
 57. kompromisszum kész
 58. képes az önellenőrzésre,
 59. hibáinak felismerésére és
 60. önálló javítására
 61. önállóan hoz létre
 62. vállalkozást és
 63. felelősségteljesen
 64. működteti
 65. felelősséget vállal
 66. munkatársi, megrendelői
 67. kapcsolataiért
 68. másokkal
 69. együttműködve építi a
 70. magyar kreatív ipar
 71. színvonalát

Duális szak – és felnőttképzés

Smink és maszk egyéb információk

Egyéb szolgáltatások szakmái: Smink és maszk tanfolyam

Smink és maszk tanfolyam

A Smink és maszk tanfolyam bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.