Sörgyártó tanfolyam

Sörgyártó tanfolyam

A 81. sorszámú Sörgyártó
megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 08
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Sörgyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Sörgyártó tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:70 %
2.8. Szintvizsga: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Ászokoló
3.1.3. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Sörerjesztő
3.1.4. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Sörfejtő
3.1.5. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Sörfokoló
3.1.6. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Sörfőző
3.1.7. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Sörgyártó
3.1.8. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Söripari csapoló
3.1.9. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Söripari munká
3.1.10. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Söripariélesztő-kezelő
3.1.11. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Cefréző
3.1.12. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Élesztőerjesztő
3.1.13. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Élesztőgyártó gép kezelője
3.1.14. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Malátagyártó gép kezelője
3.1.15. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Söripari gépkezelő
3.1.16. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Töltőgépkezelő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Sörgyártó feladata:
A maláta- és sörgyártás technológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos
végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény
előírásainak maradéktalan betartásával.
A részszakképesítéssel rendelkező képes
– alapanyagokat (árpa, maláta, komló) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni
– sörfőzővíz minőségét ellenőrizni, vizet kezelni
– áztatást vezetni, ellenőrizni
– különféle csíráztatási rendszerekhez a levegőt előkészíteni, a csíráztatást vezetni
– aszalni, aszaló-berendezéseket üzemeltetni
– főzőházi műveleteket – különféle cefrézési eljárások, cefreszűrés, komlóforralás, komlószűrés –
elvégezni és ellenőrizni
– sörlevet kezelni, főzőházi kihozatalt számítani
– hagyományos és korszerű erjesztést vezetni
– sört szűrni és stabilizálni, palackba, hordóba, dobozba fejteni
– gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat végezni, a kész söröket ellenőrizni és minősíten
– technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni
– sörfőzde víz- és energia-gazdálkodását megszervezni
– melléktermékeket, hulladékokat kezelni
– munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni,
– vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10899-12 Sörgyártás és jövedéki szabályozás
4.4. 10890-12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Sörgyártó vizsga menete, és egyéb információk
Élelmiszeripari szakmák: Sörgyártó tanfolyam
Sörgyártó tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Sörgyártó tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – IOSZIA – For the people…
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos