Szerszámkészítő tanfolyam

Szerszámkészítő tanfolyam

Kiknek ajánljuk:

Magánszemélyeknek, akiknek nincs szakképzettségük, s a jelenlegi helyzetükben úgy gondolják, hogy számukra a szerszámkészítő szakma (szerszám- és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, majd a kész szerszámokat és készülékeket beüzemeli, karbantartja, javítja) a legmegfelelőbb ahhoz, hogy megélhetésüket biztosítsák, érvényesüljenek az életben. A duális felnőttképzés személyre szabottan segíti a munkapiaci lehetőségeiket egy keresett, elismert szakképesítés megszerzésével. Felnőttképzésünk ideje alatt olyan készségek birtokába jutnak, melyek a magas szintű versenyképes és stabil tudás megszerzése mellett a szakma „művészetének” módszereit is nyújtja, s az életkörülményeik javításán túl – esélyeiknek növelése mellett,– szakképesítéssel elismertséget érnek el, lehetőség szerint aktív keresőtevékenység folytatásához segítjük hozzá.

Szerszámkészítő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Munkaadóknak, cégeknek, akik igényt tartanak arra, hogy egy magasan képzett szakembergárdát alkalmazzanak, a munkaerőpiacon levő tapasztalatlan, szakmailag megbízhatatlan munkaerő betanítása helyett. A szakképzés duális rendszere a vállalatokkal, üzemekkel együttműködve biztosíthatja a munkaadó szakmunkás-szükségletét. A duális képzéseket a munkaerőpiacon jelentkező kereslet-kínálati viszonyok határozzák meg. A helyi igényeknek megfelelően, jól kiképzett munkaerő segíti megőrizni a munkaadók versenyképességét. Tanfolyamaink megoldást kínálnak erre, oktatási módszereink üzem-specifikusképzési rendszert nyújtanak. Felgyorsult életünk, a Nemzetközi munkaerőpiacon elindult tendenciák megkövetelik, hogy minél magasabb szintű képzésben részesüljenek a munkavállalók, tudásukat folyamatosan frissítve, napra készen tartva, mint a jó pap, holtig tanuljanak.

Felnőttképzési azonosító szám: 34 521 10

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 205. sorszámú Szerszámkészítő tanfolyam megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 10
1.2. Szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő tanfolyam
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető e rendelet 3 számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a
9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR Felnőttképzés
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7322 Szerszámkészítő Cipőipariszerszám-készítő
3.1.3. Fémipari eszközgyártó
3.1.4. Gyémántszerszám- készítő
3.1.5. Idomszerész
3.1.6. Mezőgazdasági szerszámkészítő
3.1.7. Optikai szerszámkészítő
3.1.8. Szabászkés-készítő
3.1.9. Szerszámmegmunkáló
3.1.10. Vésnökszerszám-készítő
3.1.11. Zárszerszám-készítő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Szerszám- és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, majd a kész szerszámokat és készülékeket beüzemeli, karbantartja, javítja
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– műszaki rajzokat értelmezni, vázlatrajzokat készíteni
– méréseket, vizsgálatokat végezni, ellenőrizni, dokumentálni
– alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítani Felnőttképzés
– szerszám- és készülékelemeket hőkezelni
– hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi berendezéseit működtetni
– kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni
– a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, beüzemelni
– próbagyártást végezni
– elvégezni a szerszámok, készülékek karbantartását, javítását
– munkája során betartani a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat
– elvégezni a munkaterületével kapcsolatos adminisztrációt
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4. 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
4.5. 10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések
4.6. 10192-12 Szerszám- és készülékgyártás
4.7. 10193-12 Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Szerszámkészítő vizsga menete, és egyéb információk
Gépészeti szakmák: Szerszámkészítő tanfolyam
Szerszámkészítő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Szerszámkészítő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Egy jó szakma felér egy diplomával!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos