Környezeti fenntarthatósági ismeretek Képzés címkéhez tartozó bejegyzések

Egyéb kompetencia alapú Képzések

Egyéb kompetencia alapú Képzés

 • 7. osztályos felzárkóztató képzés
  7. osztályos felzárkóztató tanfolyam

  A tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  7. osztályos felzárkóztató tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D012 

  Magyarországon az általános iskola befejezéséig nem, vagy csak hiányosan fejlődnek ki  azok az alapkompetenciák, melyek a továbbtanuláshoz, a különféle szakmák elsajátításához, valamint az élethosszig tartó tanuláshoz szükségesek.Ezt a hiányt hivatott részben pótolni a 6. osztályt befejezettek számára ez a tanfolyam. A tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére a cél, hiszen elsősorban ezek révén válhat bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra.

 • 7-8.osztályos felzárkóztató képzés
  7-8. osztályos felzárkóztató tanfolyam

  A tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  7-8. osztályos felzárkóztató tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D003

  Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák integrálódjanak, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a tanfolyamon résztvevők számára. Az eltérő tanulási képességű és a rosszabb szociokulturális háttérrel rendelkezők tartósan és véglegesen lemaradtak, ezért szükséges az általános iskolai  végzettség megszerzését segítő tanfolyam a továbbtanuláshoz, a különféle szakmák elsajátításához, valamint az élethosszig tartó tanuláshoz.

 • 8. osztályos felzárkóztató képzés
  8. osztályos felzárkóztató tanfolyam

  A tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  8. osztályos felzárkóztató tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D004 

  Az általános iskolai végzettség megszerzése azoknak fontos, akik egyáltalán nem rendelkeznek, vagy részben rendelkeznek az általános iskola elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal és készségekkel, terveznek a továbbiakban részt venni a szakmai és egyéb képzéseken, amelyeknél a befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel. Azoknak szóló tanfolyam, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket, akikkel nem történnek a dolgok…., nem félnek a változtatástól, változástól. Aki az új és jó megoldást keresi, szemléletváltásra kész, kiutat keres.

 • Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam
  Alapkompetencia fejlesztés tanfolyam

  A tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  Alapkompetencia fejlesztés tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D001

  A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedésjegyek összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. A képzés célja azoknak az elemi ismereteknek, készségeknek és szociális kompetenciáknak az elsajátíttatása/begyakoroltatása, melyek elengedhetetlenek a sikeres munkaerő-piaci reintegrációhoz, valamint alapfeltételei a szakképzésbe való bekapcsolódásnak. A képzés azoknak szól, ( a leghátrányosabb helyzetű munkavállalóknak), akik egyáltalán nem, vagy csak részben rendelkeznek az általános iskola elvégzéséhez szükséges alapkompetenciákkal és – készségekkel.

 • Betegápolás házilag tanfolyam
  Betegápolás házilag tanfolyam

  Tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  Betegápolás házilag tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D008

  Egyre több családban találkozunk olyan tartós, szakápolásra szoruló idős vagy fiatalabb beteggel, akiket a hozzátartozók nem tudnak 24 órán át ápolni. Az ágyhoz kötött állapot alapvetően is megviseli azt, akinek a kiszolgáltatott állapotot el kell szenvednie. Érthető, ha a beteg szívesebben marad saját környezetben, mint a kórház fehér falai közt. De ki az, aki vállalja a gondozást, ami speciális szaktudást és sok időt igényel. Az otthoni ápolás a kórházi ellátás kiváltására, lerövidítésére irányuló ellátási forma. Az ápolás célja a beteg állapotának javítása, az egészség megőrzése illetve helyreállítása, a szenvedés enyhítése, a beteg és a betegágy körüli alapvető teendők önálló elvégzése, a mindennapi életvitel, háztartásvezetés szervezése, Az otthoni szakápolás a beteg otthonában kezelőorvosának rendelésére végzett tevékenység, melyet szakképzett ápoló végez, amennyiben az ápolást elrendelő orvos ezeket a tevékenységeket is javasolja. Az ő munkájuk mellett végzett munkára készít fel a tanfolyam.

 • Digitális írástudás tanfolyam
  Digitális írástudás tanfolyam

  Tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  Digitális írástudás tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D002

  A közelmúltban írástudás alatt az írott anyagokból nyert információ hasznosításának
  képességét értettük. Ez többféleképpen is megfogalmazódik. Az írástudás az olvasás és írást alapkészségein kívül a megértés és a sikeres tevékenység általános képességét is jelenti, a társadalmi túléléshez szükséges információkhoz való kapcsolódás megteremtését lehetővé tevő készségeket. A számítógépes írástudás alatt a leggyakrabban azoknak a készségeknek az együttesét értjük, amelyek szükségesek szövegszerkesztő, adatbázis-kezelő és táblázatkezelő alkalmazói programcsomagok használatához. Az ezen túlmenő felfogások a számítógép-kezelést mint az információs társadalomban való részvételhez szükséges eszközt tekintjük. Ide szokták érteni az információval kapcsolatos fogalmak ismeretét és az információról való absztrakt gondolkodás képességét is. A tanfolyamunk célja, hogy megismertesse a számítógép használatát, az információszerzés, ügyintézés  lehetőségét az interneten.
 • Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű tanfolyam
  Első lépések a digitális világba- IKER 1. szintű tanfolyam

  Tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  Első lépések a digitális világba- IKER 1. szintű tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D0016

  Az Eurostat 2015-ös adatai szerint a magyar háztartások 76%-a rendelkezik internetkapcsolattal, a 16-74 éves korosztály 72%-a pedig rendszeres felhasználónak számít. Az internetet gyakran használóknak csak kicsivel több mint a fele (53%) keres az interneten tájékoztatást , de ez már így is több millió felhasználót jelent. Nem kérdés tehát, hogy  óriási az igény a megbízható forrásból származó információk iránt, amit nem hagyhatnak figyelmen kívül.Szükséges, hogy képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközöket! Ehhez nyújtunk segítséget tanfolyamunkkal.
 • Excel táblázatkezelő tanfolyam
  Excel-táblázatkezelő tanfolyam

  Tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  Excel-táblázatkezelő tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D006

  A táblázatkezelő szoftvereket azaz igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például százalékos arányát. Ebből a rutinfeladatból nőtték ki magukat a táblázatkezelők, melyek ma már sokkal komplexebb feladatokra is alkalmasak: tudományos és statisztikai számítások, nyilvántartások vezetése, árlisták és grafikonok készítése, valamint egyszerűbb adatbázis-kezelő műveletek. Az egyik legelterjedtebb táblázatkezelő a Microsoft Office programcsalád tagja, az Excel. Az irodai  munkához ma már elengedhetetlen egy olyan alkalmazás- vagy programcsomag, olyan számítógépes program vagy programkészlet, mely egy átlagosnak képzelt hivatalban, munkahelyen az irodai jellegű teendők (szövegszerkesztés, nyilvántartások kezelése, prezentációkészítés stb.) számítógépes (szoftveres) megvalósításához szükséges.

 • Képzés hatékonyságának növelése tanfolyam
  Képzés hatékonyságának növelése tanfolyam

  Tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  Képzés hatékonyságának növelése tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D010

  A képzésben résztvevők különböző helyzetekben gyakorolják az elsajátított kompetenciákat, fejlődik az empátiájuk, beilleszkedő, alkalmazkodó és problémamegoldó képességük. Képessé válnak érdekeik képviseletére, hatékony és önálló ügyintézésre,tanulásra. Összességében  a képzés a “közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki.”

 • Környezeti, fenntarthatósági ismeretek tanfolyam
  Környezeti, fenntarthatósági ismeretek tanfolyam

  Tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  Környezeti, fenntarthatósági ismeretek tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D005

  A környezeti, fenntarthatóság a fenntartható fejlődés követelményét elégíti ki. „A
  fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.” A környezeti fenntarthatóság azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg meg nem sértjük annak eltartó-képességét.
 • Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek tanfolyam
  Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek tanfolyam

  Tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D007 

  Korunk egyik legfontosabb versenyfeltételi kérdése a szakképzett és alkalmazkodni képes munkaerő rendelkezésre állása, amely feltételezi a megszerzett ismeretek állandó frissítését, korszerűsítését. A gyorsan amortizálódó korábbi tudás alapkövetelménnyé teszi a folyamatos tanulást, a szakterületen való továbbképzést, esetenként teljesen új tudás megszerzését vagy új szakterületekre irányuló átképzést. Ez az egész életen át tartó tanulás folyamata, ami a XXI. század egyik fő kihívása és értéke. Segítjük azokat, akik olyan szakemberré  akarnak válni, akik gyakorlati alkalmazható tudás birtokában értékké válhatnak a munkaerő-piacon, azoknak, akik végre saját maguk szeretnék irányítani életüket.

 • Munkavállalás elősegítése tanfolyam
  Munkavállalás elősegítése tanfolyam

  Tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  Munkavállalás elősegítése tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D011 

  A foglalkoztatási esélyek növelése segíti a munkát vállalni akarókat. Ennek szellemében  csoportokban foglalkozunk a résztvevőkkel: szakemberek fejlesztik kommunikációs képességeiket, oktatás-módszertani ismeretek átadásával tanítják tanulni, beszélgetéseken az önbizalmukat fejlesztik,  a munkavállalás iránti motivációjukat alakítják.  Szeretnénk esélyt biztosítani a tanulni vágyóknak, akik mihamarabb aktív résztvevői szeretnének lenni a munkaerő-piacnak (regisztrált álláskeresők).

 • Önállóan használom az informatikai eszközömet- IKER 2. szintű tanfolyam
  Önállóan használom az informatikai eszközömet- IKER 2. szintű tanfolyam

  Tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  Önállóan használom az informatikai eszközömet- IKER 2. szintű tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D0015 

  Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához, az életvitelének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Sokan talán azt gondolják, hogy az online jelenlét megteremtéséhez nagyon sok idő és pénz szükséges, azonban manapság ez már egyáltalán nincs így. Sőt. Számos megoldás létezik, melyek segítségével megtehetjük az első lépéseinket a digitális világban. És ezek egy részéhez még saját honlap sem szükséges. Segítséget nyújtunk a digitális kompetencia fejlesztésében tanfolyamunkkal. El kell sajátítani a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, -szervezési és -átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait.

 • Vállalkozási ismeretek
  Vállalkozási ismeretek tanfolyam

  Tanfolyam típusa: Egyéb kompetencia alapú képzés
  Vállalkozási ismeretek tanfolyamunkra jelentkezzen most!
  Engedélyszám: E-000526/2014/D0009 

  A vállalkozások beindításához és működéséhez kívánunk segítséget nyújtani Vállalkozási ismeretek képzésünkkel, szükséges alapvető ismereteket átadni, egyfajta irányvonalat kijelölni a vállalkozók számára, hiszen ezen ismeretek megszerzését nem lehet befejezni, azt folytatni kell egy életen át.A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata. Magyarországon a 90-es évektől kezdődően a társadalmi gazdasági változásoknak köszönhetően kiépült a piacgazdaság, melynek következtében jelentős átalakulások történtek a magyar gazdaságban. Átrendeződött a tőkeszerkezet, jelentősen megnőtt a piaci szereplők száma, élesebb lett a piaci verseny. Ugrásszerűen megnőtt a vállalkozások száma Magyarországon és hogy megfeleljenek a piaci követelményeknek, tudatosan fel kellett készülni az üzleti életre. A vállalkozások hamar rádöbbentek arra, hogy a sikeres vállalkozás beindításához nem elegendő a tőke és a jó ötlet, de szakmai és vállalkozói ismeretek is szükségesek, hogy megalapozott döntéseket tudjanak hozni.

Amennyiben kérdése merül fel, úgy munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére!

“IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
1066 Budapest, Teréz körút 12.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 8:00-16:30
Telefonszám: +36 (37) 301-649
Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014

Egyéb kompetencia alapú Képzések, 7. osztályos felzárkóztató Képzés, 7-8.osztályos felzárkóztató Képzés, 8. osztályos felzárkóztató Képzés, Alapkompetencia fejlesztés Képzés, Betegápolás házilag Képzés, Digitális írástudás Képzés, Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű Képzés, Excel táblázatkezelő Képzés, Képzés hatékonyságának növelése Képzés, Környezeti fenntarthatósági ismeretek Képzés, Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek Képzés, Munkavállalás elősegítése Képzés, Önállóan használom az informatikai eszközömet- IKER 2. szintű Képzés, Vállalkozási ismeretek Képzés

“IOSZIA” – For the People…
Felnőttképzés