Új Adótanácsadó képzés! (Felsőoktatási végzettség nélkül is elvégezhető )

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés moduljai és feladatprofiljai
Az új OKJ rendszerében felsőoktatási végzettség nélkül is elvégezhető az adótanácsadó képzés! Szeptember 1-től,
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
10767-12 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
10768-12 Közvetlen adózási feladatok
10769-12 Közvetett adózási feladatok
10770-12 Egyéb adózási feladatok ellátása
10771-12 Számviteli feladatok ellátása
10772-12 Adó-tanácsadási tevékenység
10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
Feladatprofil:

Azonosítja a tanácsadói tevékenysége szempontjából releváns tényállási elemeket, a meghatározó összefüggéseket
Értelmezi az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazza a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködik
Különös figyelmet fordít azokra a jogi kérdésekre, amelyek eltérnek a megszokottól, vagy értelmezést igényelnek
Alkalmazza a jogrendszer adózással kapcsolatos fogalmait, azok pontos tartalmát, és figyelemmel kíséri a szakmai gyakorlatból ismert értelmezést
Alkalmazza a közigazgatási eljárási szabályokat
10767-12 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
Feladatprofil:

Felismeri az egyes adókötelezettségekhez kapcsolódó adóigazgatási eljárási cselekményeket, rámutat az adókötelezettségek elmulasztásának következményeire
Önállóan értelmezi és követi az új adójogi eljárási normákat, nyomon követi a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait
Tájékoztatja megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről
Megvalósítható javaslatokat fogalmaz meg megbízójának a hatóságokkal kapcsolatos optimális magatartásra
Tanácsot ad megbízójának az ellenőrzések során követendő célszerű hozzáállásra, tájékoztatást nyújt a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről
Elkészíti és ellenőrzi az adóbevallásokat, nyomtatványokat

10768-12 Közvetlen adózási feladatok
Feladatprofil:

A gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátja az adókötelezettségeket, tanácsot ad a követendő magatartást illetően, segítséget nyújt a döntéshozatalhoz
A bonyolult, rendkívüli tényállások esetén a vonatkozó szabályok és a szakirodalom áttekintése alapján tájékoztatja megbízóját vagy az őt alkalmazó vállalkozás felelős vezetőit, segíti a vele dolgozó vezető tanácsadót és együttműködik más tanácsadókkal
Figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő jogszabályváltozásokat, föltárja azok gyakorlati jelentőségét, következményeit, azoknak a megbízójára vagy az őt alkalmazó vállalkozásra gyakorolt hatását
Ellenőrzi és felügyeli az adókötelezettségek teljesítését, bevallásokat készít és ellenőriz, képviseli a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismeri az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást ad a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről
Megbízás alapján vagy munkaköri kötelezettségéhez kapcsolódóan ellenőrzi a megbízó (munkáltató) adókötelezettségeinek teljesítését; azonosítja az adókockázatokat, javaslatot tesz ezek kiszűrésének módszereire
Megbízás alapján részt vesz az adózó számára belföldi jogszabályi környezetben adózási alternatívák kidolgozásában, optimális megoldások keresésében, kiválasztásában

Felnöttképzés – IOSZIA
kepzes@ioszia.hu
hirek.ws.all

Új Adótanácsadó képzés  felsőoktatási végzettség  nélkül is elvégezhető