Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő tanfolyam

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 244. sorszámú Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 12
1.2. Szakképesítés megnevezése: Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (Gépészeti szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Víz,- csatorna,- közmű- rendszerszerelő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7521 Vezeték-és csőhálózat- szerelő (víz, gáz, fűtés) Csatornázó
3.1.3. Csőszerelő
3.1.4. Csővezeték-építő
3.1.5. Csővezeték-szerelő
3.1.6. Duguláselhárító
3.1.7. Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
3.1.8. Karbantartó, csőszerelő
3.1.9. Nyomócsővezetéképítő
3.1.10. Szennyvízhálózat kiépítő
3.1.11. Vezeték- és csőhálózat-szerelő
3.1.12. Víz- és csatornaépítő
3.1.13. Víz- és szennyvízcsőfektető
3.1.14. Víz-gáz és központi fűtésszerelő
3.1.15. Vízközmű építő
3.1.16. Vízóra beszerelő
3.1.17. Vízvezeték- és központifűtésszerelő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Tervek alapján különböző csőanyagokból víz, tűzivíz, csatorna, közmű és technológiai hálózatokat épít ki.
Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati melegvíz termelőket, hőcserélőket, csapolókat és
szerelvényeket szerel fel, épít be. Nyomáspróbát végez és feltölti, nyomás alá helyezi a rendszereket. Tervek
szerint elő- beszabályozza a hálózatokat, szerelvényeket, közreműködik a hidraulikai beszabályozásokban.
Meglévő hálózatokat. rendszereket felülvizsgálja, feltárja a hibáit és megjavítja. Közműhálózatot épít ki, azokra
rákötéseket készít, fogyasztásmérőket épít be.
A Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő szakképesítéssel rendelkező képes:
– biztosítani a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket
– kiépíteni a víz és csatorna csőhálózatokat, rendszereket
– kiépíteni a technológiai ellátó rendszerek csőhálózatait, rendszereit
– beépíteni a szerelvényeket, berendezési tárgyakat, készülékeket felszerelni
– kiépíteni a tűzoltóvíz-hálózatot és tűzoltási vízvételi helyeket
– közműhálózatokat kiépíteni, azokra rákötéseket készíteni, fogyasztásmérőket beépíteni
– felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni
– munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végezni
– tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt
– szerelési vázlatot készíteni
– költségbecslést készíteni
– kapcsolatot tartani az ügyfelekkel
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 582 01 Csőhálózatszerelő részszakképesítés
3.3.4. 35 582 08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés
4.7. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
4.8. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok
4.9. 10217-12 Közműcsőhálózat-szerelő feladatok
4.10. 10218-12 Víz- és csatornarendszer-szerelő feladatatok

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő vizsga menete, és egyéb információk
Gépészeti szakmák: Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő tanfolyam
Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezzen a Víz- , csatorna- és közmű-rendszerszerelő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Egy jó szakma felér egy diplomával!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos