Zsaluzóács tanfolyam

Zsaluzóács tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 249. sorszámú Zsaluzóács (Építőipari szakmák) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 582 06
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Zsaluzóács (Építőipari szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Zsaluzóács tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7513 Ács Dúcolatkészítő
3.1.3. Építményzsaluzat-szerelő
3.1.4. Födémzsaluzó
3.1.5. Zsaluzó
3.1.6. Zsaluzóács
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Zsaluzóács feladata:
Az építőiparban előforduló famunkálatokat, zsaluzatokat, dúcolatokat készít, bont.
A részszakképesítés rendelkező képes:
– előkészíteni a zsaluzási és alátámasztó állványozási munkát
– méréseket, kitűzéseket, szintbeállításokat végezni
– méretre szabni a hagyományos zsaluzatok zsalutábláit
– összeállítani a faanyagú zsaluelemeket
– elhelyezni, rögzíteni, a függőleges és vízszintes szerkezetek hagyományos zsaluelemeit és megtámasztását
– ellenőrizni a zsalu méreteit, beállítását, stabilitását
– bontani a hagyományos zsaluzatokat
– faanyagot szögteleníteni, kezelni, tárolni
– előkészíteni a különböző típusú, kialakítású rendszerzsaluzatok, állványok anyagait
– összeállítani, elhelyezni a pillér, fal, födémszerkezetek zsaluzati rendszereit, állványzatát
– ellenőrizni a rendszerelemekből kialakított zsalu és állványszerkezetek stabilitását
– bontani, mozgatni a zsalu és állványrendszereket
– rendszerzsaluzatok és állványok elemeit tisztítani, karbantartani, tárolni
– monolit beton, vasbeton szerkezetek betonozását, betonbedolgozását végezni üzemi betonból
– anyagokat számolni, rendelni, tárolni és felhasználni
– hagyományos zsaluzatot készíteni és bontani
– rendszerzsaluzatot készíteni, bontani és karbantartani
– szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken
– munkavédelmi felszereléseket használni
– általános vállalkozási feladatokat végezni
– munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni
– működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket
– betartani a biztonsági előírásokat
– munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat
– gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
– baleset esetén az előírások szerint eljárni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó részszakképesítés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 582 01 Ács szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 10102-12 Hagyományos zsaluzat és állványzata
4.5. 10318-12 Rendszerzsaluzatok és állványok

Zsaluzóács vizsga menete, és egyéb információk
Építőipari szakmák: Zsaluzóács tanfolyam
Zsaluzóács tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Zsaluzóács tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos