Az IOSZIA rövid történeti áttekintése!

Felnőttképzés Felnőtt módon!

A 2003-ban kialakított oktatási stratégiát követően megerősödve, tapasztalatokat gyűjtve (mintavétel, mérések, indikátorok), alapítása óta nagy utat tett meg az IOSZIA Kft., míg a munkaerőpiac igényeit magas szinten kielégítő, hazai és európai kihívásoknak, az elvárt minőségi színvonalnak, az előírt szabványoknak megfelelő Észak-magyarországi regionális felnőttképzési központtá, valamint vizsga és nyelvvizsga hellyé válhatott.
Kronológiájában – csak néhány szóban említve – a következő főbb mérföldkövekre vagyunk büszkék:
2003. Gábor Dénes Főiskola Gyöngyösi Konzultációs Központjának fejlesztése; OKJ-s vizsgára történő felkészítés, Nyelvvizsgára történő felkészítés;
2004. Gábor Dénes Főiskola Gyöngyösi Konzultációs Központ teljes körű oktatásszervezési és igazgatási feladatok ellátása;
2005. ECL nyelvvizsgára történő felkészítés, Gábor Dénes Főiskola Gyöngyösi Konzultációs Központjában a főiskolai képzés teljes körű koordinálása (humán erőforrás, időrendi táblák megszervezése, stb. (410 hallgató)), vállalati képzések indítása (üzletszerzés);
2005. OKJ-s tanfolyamok indítása, kisebbségi képzések igényfelmérése (Roma családok látogatása)
2006. Vác, Isaszeg konzultációs központok kialakítása, GDF konzultációs központjainak átvétele és migrálása Gyöngyöshöz;
2006. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság helyi szervezetének megalakítása, a digitális írástudás népszerűsítése, terjesztése és a digitális analfabetizmus régiónkban történő felszámolásába történő elhivatott szerepvállalásunk;
2006. A Gyöngyösi Oktatásért és Kultúráért Alapítvány céljainak kidolgozása, létrehozása, gyöngyösi Tudás Centrum kialakítása;
2006. Microsoft Magyarországgal tárgyalások megkezdése, Regionális Vizsgaközpont kialakításának kezdeményezése elsőként Magyarországon;
2006. SZÁMALK Felnőtt- és Továbbképző Központtal együttműködési keretszerződés kötése;
2007. gyöngyösi képző intézményekkel történő együttműködések kialakítása, intézmények támogatása, a Turisztikai és Idegenforgalmi Egyesület működésének megkezdése;
2007. a Magyar Internet Média és WEB Díj útjára indítása; Roma gyermekek feltartóztatásának megkezdése.
2007. saját oktatóközpont kialakításának megkezdése, saját gazdasági és informatikai könyvtár létrehozása, intézményi informatikai oktatási infrastruktúra fejlesztése;
2007. Az Észak-magyarországi Regionális GDF központtá válás gyöngyösön, oktatási központok teljes körű koordinációjának és irányításának átvétele (Salgótarján, Hatvan, Isaszeg, Vác, Gyöngyös, Eger, Kecskemét, Miskolc);
2008. május Microsoft Office programakkreditáció;
 2008. vállalati képzések megkezdése, OKJ-s tanfolyamok bővítése;
2009. Intézmény-akkreditáció;
2009. ECDL vizsgaközponttá válás;
2009. ECL Európai Unió által akkreditált nyelvvizsgarendszer bevezetése (Pécsi Tudomány Egyetem) – nyelvvizsgahellyé válás;
2009. az Európai Unió Kereskedelmi és Iparkamarája által kiírt nemzetközileg elismert és több mint 49 ország szakértőiből felállított zsűri által odaítélt DISKOBOLOS díj elnyerése;
2009. Gyöngyösi Tehetségpont létrehozása;  mélyszegénységben élők  rom családok segítésére tett lépések)
2009. ECDL vizsgaközpont nyitása Gyöngyösön;
2010. a Gyöngyösi Tehetségpont tehetséggondozó műhelyeink kialakítása:
Ökológiai Tehetséggondozó Műhely, Roma integráció
Nyelvi Tehetséggondozó Műhely,
Informatikai Tehetséggondozó Műhely.
2010. az első tehetséggondozó tábor megszervezése és lebonyolítása 3 turnusban, több mint 70 gyermekkel;
2010. „Jó gyakorlat” cím elnyerése Tehetségpontunk munkájának elismeréseként, mely már ekkor akkreditált (Roma gyermekek integrálása a programba);
2010. Carolus Magnus University Brussels–lel történő kapcsolatfelvétel, BSc., MSc., MBA és Ph.D. képzések Magyarországra történő adoptálása, majd közös felsőoktatási program bevezetésének kezdeményezése Magyarországon (szerződéskötés);
2010. GCL képzések magyarországi bevezetésére irányuló kapcsolatfelvétel, a stratégia előkészítése;
2010. Budapesti Műszaki Egyetem általános és szakiránnyal bővített nyelvvizsga rendszerének Gyöngyösre adoptálása (nyelvvizsghahely);
2010-ben és 2011-ben két alkalommal vettünk részt MTA Gyerekszegénység Elleni Programban; (Romák számára indított tanfolyamok)
2010. Tűzvédelmi előadó programakkreditáció;
2011. Angol és német nyelvi programakkreditáció;
2012. Magyarországon egyedülálló, az Európai Unió által elfogadott GCL kizárólagos nemzeti licenc szerződés aláírása, a program országos bevetésének indítása;
2012. Microsoft Magyarország egyedül álló módon, a több éves erőfeszítést követően oktatási és felnőttképzési együttműködési megállapodást írt alá intézményünkkel, melynek keretében közösen indítottuk útjára a hivatalos Észak magyarországi regionális oktató központot;
Ezt követően teljes jogosultságot szereztünk elsőként Magyarországon a fővároson kívül. Az együttműködés során az IOSZIA Felnőttképzési Intézmény a Microsoft Magyarország az Észak-magyarországi oktatási és felnőttképzési partnerévé válását követően az ügyfélkörébe tartozó általános- és középiskolák, felsőoktatási intézmények, vállalkozások és a közszféra szereplői között végez oktatási tevékenységet;
Az együttműködés során megvalósuló képzések területei:
tehetséggondozás,
digitális írástudás,
digitális esélyegyenlőség,
szakmai (informatikai) képzések,
a Microsoft által fejlesztett programok bevezetésének támogatása, oktatása,
tanárok szakmai továbbképzése.
A fentieket követően:
2012. Magyarországon egyedülálló oktatási keretszerződést sikerült kötnünk a Hewlett-Packard Magyarországgal;
2012. Microsoft Office Specialist nemzetközileg elfogadott Microsoft minősítést adó- Hivatalos Certiport Teszt Center létrehozása és országos szinten történő működésének előkészítése.
2013. Idegen nyelvi és Informatikai kompetenciák fejlesztése projekt (TÁMOP-2.1.2) szerződött oktatási partnerré válás.
2013. TÁMOP-1.1.2 Munkaügyi központ által kiírt pályázatok elnyerése, és a szakmát adó képzések indítása, valamint azok vizsgajogosultságainak megszerzése.
A stratégiai és minőségi céljaink között talán a legfontosabb a tanúsítványok, minősítések és engedélyek megszerzése, továbbá ezek releváns, precíz, példaértékű alkalmazása a képzéseken résztvevők számára.
A képzések köre folyamatosan változó, a felmerülő igényekhez igazodik. A lakosság körében is egyre inkább ismertté vált az „IOSZIA” név, mint oktató- és vizsgaközpont – amelyet az indított képzések és végzett hallgatók folyamatosan növekvő száma hűen tükröz. Csak ebben az évben több száz képzésünk indult eddig, amelynek segítségével több, mint ezerhatszáz embert segítettünk hozzá a megfelelő szakmai, informatikai és nyelvi kompetenciák megszerzéséhez. Jelenleg közel 200 tanárral, szakemberrel vagyunk kapcsolatban és dolgozunk velük együtt, így valamennyi ágazatot tekintve megfelelően képzett, szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező oktatót tudunk képzéseink lebonyolításába bevonni (humán erőforrás menedzsment).

Fülöp Henrik      FELNŐTTKÉPZÉS

Hirek.ws.orszagos
Hirek.ws.all