Bolti hentes tanfolyam

Bolti hentes tanfolyam

Kiknek ajánljuk:

Magánszemélyeknek, akiknek nincs szakképzettségük, s a jelenlegi helyzetükben úgy gondolják, hogy számukra a megszerzendő javak, az érvényesülés elérhető útját elsősorban a húsfeldolgozóként a kereskedelemben végzett munka adhatja meg. Tanfolyamunk elvégzéséhez alapfokú iskolai végzettség szükséges. A duális felnőttképzés személyre szabottan segíti a munkapiaci lehetőségeiket egy, a cégek által keresett , elismert szakképesítés megszerzésével. Felnőttképzésünk ideje alatt olyan készségek birtokába jutnak, amely a magas szintű versenyképes és stabil tudás megszerzése mellett a szakma „művészetének” módszereit is nyújtja , s az életkörülményeik javításán túl – esélyeiknek növelésével aktív keresőtevékenységhez segíti – szakképesítést igénylő munkakör betöltésével elismertséget érnek el .

Jelentkezzen most!

Bolti hentes tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

Munkaadóknak , cégeknek, akik fontosnak tartják , hogy növekedjen azon foglalkoztatott személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő, különösen az oktatási, képzési és foglalkoztatási programokban bekapcsolódnak. Felnőttképzésünk a Duális képzéssel korszerű, hatékony és modern projekt módszerrel olyan piacképes, elismert tudást képes biztosítani, amely az elméleti oktatás mellet gyakorlatba ágyazott ismeretet nyújt, ami készségszintre begyakorolt szaktudást jelent. Javítja a munkaerő képzettségi szintjét és magasan képzett szakembergárdát biztosít. A tudomány és a technika egyre nagyobb ütemben fejlődik egyre több új ismeretet kell megtanítani, miközben sok alapvetőnek hitt korábbi ismeret elavul, és szükségtelenné válik. Tanfolyamaink erre a kihívásra adnak megoldást, s ezért oktatási módszereink üzem-specifikus képzési rendszert nyújtanak.
Felnőttképzési azonosító szám: 31 541 01
A 8. sorszámú Bolti hentes tanfolyam megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 01
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Bolti hentes tanfolyam
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7111-13 Bolti hentes Csontozó
3.1.3. 7111-22 Bolti hentes Húsaprító
3.1.4. 7111-23 Bolti hentes Húselőkészítő
3.1.5. 7111-26 Bolti hentes Húsosztályozó
3.1.6. 7111-28 Bolti hentes Húsvizsgáló
3.1.7. 7111-29 Bolti hentes Hússzeletelő
3.1.8. 7111-30 Bolti hentes Kézi csontozó (húsipari)
3.1.9. 7111-38 Bolti hentes Sertéscsontozó
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Húsrészeket szakszerűen előkészít, testtáji darabolást, csontozást végez, hús és húskészítmény hűtőpultra helyezését végzi, kereskedelemben értékesítést végez, kiszolgálja a vevőket. Felnőttképzés
A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • átvenni a munkaterületet
 • anyagokat átvenni, készletezni
 • felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket
 • betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat
 • testtáji darabolást végezni, testet húsrészekre bontani
 • húsrészeket formázni, csontozni
 • kereskedelemben húst és húskészítményt értékesíteni, kiszolgálni
 • hús, húskészítmény pultra történő előkészítését végezni
 • vevőket kiszolgálni
 • adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni
 • eszközöket használni, gépeket kezelni
 • betartani a tevékenységre vonatkozó előírásokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 03 Húsipari termékgyártó szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
4.3. 10926-12 A húsipari és malomipari munkavégzés követelményei
4.4. 10928-12 Darabolás, csontozás
4.5. 10930-12 Húsipari értékesítés

Bolti hentes vizsga menete, és egyéb információk
Élelmiszeripari szakmák: Bolti hentes tanfolyam
Bolti hentes tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Bolti hentes tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos