Borász tanfolyam

Borász tanfolyam

A 10. sorszámú Borász megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Borász
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600
2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Borász tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlész, borász (mezőgazdasági)
3.1.3. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlő- és gyümölcstermesztő
3.1.4. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőmunkás
3.1.5. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőoltó, -metsző
3.1.6. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőtermesztő
3.1.7. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Vincellér
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Borász feladata:
A borász feladata a mezőgazdaság területén a szőlőültetvények alapfeladatainak ismerete, végzése.
Az élelmiszeriparon belül a borászati feladatok teljes vertikumának ismerete, végzése kiegészítve a
minőségbiztosítással, alap marketing és borturizmusi ismeretekkel, valamint a pezsgő és csemegeborok,
borkülönlegességek gyártási fázisának elsajátításával.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– a szőlőtermesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése)
– a szüretet előkészíteni
– a feldolgozást megszervezni
– a bor erjesztését elvégezni
– az újbort kezelni, javítani, készre kezelni
– a palackozást megoldani
– a speciális borkészítményeket előállítani
– laboratóriumi minőségbiztosítást végezni
– a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel rendelkezik
– elvégezni a szakmai adminisztrációt
– tisztában van a környezet- és munkavédelmi feladatokkal
– rendelkezik a bor forgalmazásához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges alapismeretekkel
– egyéb italkészítési ismereteknek is a birtokában van
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 06 Szőlész-borász szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10944-12 Borászati gyakorlat
4.4. 10943-12 Borászati szakmai gépek
4.5. 10906-12 Borászati technológia
4.6. 10890-12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
4.7. 10948-12 Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok

Borász vizsga menete, és egyéb információk
Mezőgazdasági szakmák: Borász tanfolyam
Borász tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Borász tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Egy jó szakma felér egy diplomával!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos