Gyümölcspálinka-gyártó tanfolyam

Gyümölcspálinka-gyártó tanfolyam

A 36. sorszámú Gyümölcspálinka-gyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 04
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Gyümölcspálinka-gyártó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Gyümölcspálinka-gyártó tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3 Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:70%
2.8. Szintvizsga: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Pálinkafőző
3.1.3. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Szeszfőző
3.1.4. 7115 Borász és egyéb szeszesitalgyártó, szikvízkészítő Szeszfőző mester
3.1.5. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Cefréző
3.1.6. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Italgyártó gép kezelője
3.1.7. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szeszdesztilláló
3.1.8. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szeszerjesztő
3.1.9. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Töltőgépkezelő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Gyümölcspálinka-gyártó feladata:
a gyümölcspálinka-gyártás technológiájának (gyümölcs és borgazdasági
alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, főzés, finomítás, érlelés, tárolás, töltés, palackozás) szakszerű,
gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki
törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.
A részszakképesítéssel rendelkező:
– gyümölcs- és borgazdasági alapanyagokat átvenni, minősíteni
– a cukortartalmat, borok alkoholtartalmát meghatározni
– az alapanyagokat előkészíteni
– cefrézési eljárásokat végezni
– alkoholos erjedés mechanizmusát ellenőrizni, irányított erjesztést vezetni
– kierjedt cefrét tárolni, védelmét biztosítani
– lepárlási műveleteket végezni, a főző-, finomító üstöket üzemeltetni
– mérőműszereket, biztonságtechnikai berendezéseket kezelni
– érlelést végezni, ellenőrizni
– deríteni, szűrni, szeszfokot beállítani, palackozni
– gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a kész gyümölcspálinkákat, borpárlatokat ellenőrizni és minősíteni
– technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni
– gépeket, berendezéseket tisztítani, CIP rendszert üzemeltetni
– pálinkafőzde víz- és energia-gazdálkodását megszervezni
– melléktermékeket, hulladékokat kezelni
– a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni,
– vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10897-12 Gyümölcspálinka-gyártás és jövedéki szabályozás
4.4. 10890-12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Gyümölcspálinka-gyártó vizsga menete, és egyéb információk
Élelmiszeripari szakmák: Gyümölcspálinka-gyártó tanfolyam
Gyümölcspálinka-gyártó tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Gyümölcspálinka-gyártó tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos