Duális képzés

“Duális képzés alatt olyan képzési formát értünk,

melynek keretében az elméleti képzés szakiskolákban, a gyakorlati képzés pedig  üzemekben, vállalatoknál történik. Az üzem és az iskola kiegészíti egymást.
Az iskolákban az általános műveltséget és a szakelméleti ismereteket közvetítő tárgyak oktatása folyik, a gyakorlati (üzemi) képzésben pedig a szakmai képességek fejlesztésén van a hangsúly. Az iskola és az üzem célja egy magasan képzett szakembergárda létrehozása, valamint az általános és szakmai műveltség helyes arányának kialakítása korszerű és modern ismeretanyag elsajátításával.” Duális képzés
IOSZIA Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely

Duális képzés Miskolcon | Duális képzés Egerben | Duális képzés Hatvanban | Duális képzés Salgótarjánban | Duális képzés Balassagyarmaton | Duális képzés Gyöngyösön | Duális képzés Pásztón