Gázcseretelep-kezelő tanfolyam

Gázcseretelep-kezelő tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 75. sorszámú Gázcseretelep-kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Gázcseretelep-kezelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 70-100
2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelemmarketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Gázcseretelep-kezelő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású PB-gázcseretelep kezelő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
PB-gázpalackok megrendelése, PB-gázpalackok átvétele, tárolása és értékesítése.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Javaslatot tenni a PB-gázpalackok megrendelésére
– Elvégezni a PB-gázpalackok átvételét, tárolását és értékesítését
– Kezelni a szolgáltatásaihoz kapcsolódó biztonsági berendezéseket
– Ellenőrizni az eszközök, berendezések működőképességét
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 32 341 01 Töltőállomás-kezelő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11397-12 PB-gázcseretelep üzemeltetése

Gázcseretelep-kezelő vizsga menete, és egyéb információk
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái: Gázcseretelep-kezelő tanfolyam
Gázcseretelep-kezelő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Gázcseretelep-kezelő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – IOSZIA – For the People…
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos