Ipari alpinista tanfolyam

Ipari alpinista tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 103. sorszámú Ipari alpinista megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Ipari alpinista

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 260-380

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Ipari alpinista tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7912 Ipari alpinista Ipari alpinista
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Ipari alpinista feladata:

Nehezen hozzáférhető helyeken, magas épületeken, építményeken, nagyméretű gépeken, antennákon, tornyokon
– emelőkosár vagy állványzat használatát kötéltechnikával helyettesítve, kötélen lógva – tisztítási, felújítási,
építési, bontási, karbantartási, vagy egyéb, a szakképesítésének megfelelő munkát és mentési feladatokat végez,
nem ipari alpinista szakembereket mozgat és biztosít.
Kalandparkokban, sportmászófalaknál, és egyéb sportlétesítményekben kötéltechnikával szabadidős
tevékenységeket és sportrendezvényeket támogat.
Különleges körülmények között – magasban, mélyben, és zárttérben – kötéltechnika alkalmazásával csoportos
mentési feladatokat végez.
A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • tanulmányozni a terveket, meggyőződni azok kivitelezhetőségéről
  • erőhatásokat, terhelhetőséget értékelni, meghatározni és kiépíteni a biztosító és ereszkedő pontokat
  • felszerelni önmagát a munkavégzéshez kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel
  • kötélen leereszkedni vagy felmászni a munkaterülethez és elvégezni a munkát
  • zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozogni lezuhanásveszélyes környezetben
  • munkát, vagy sporttevékenységet végző személyt leereszteni, mozgatni, biztosítani, a mentési lehetőség folyamatos fenntartásával
  • kiépíteni a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem folyamatos megtartása mellett
  • emelési feladatoknál meghatározni a szükséges eszközöket és technológiát
  • elemezni a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztani a legoptimálisabb mentési megoldást
  • mentési tervet készíteni, majd végrehajtani a mentést

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 11333-12 Általános kötéltechnika
4.5. 11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben
4.6. 11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája
4.7. 11336-12 Mentés kötéltechnikával

Ipari alpinista vizsga menete, és egyéb információk
Építészeti szakmák: Ipari alpinista tanfolyam
Ipari alpinista tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés az Ipari alpinista tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos