Méhész tanfolyam

Méhész tanfolyam

A 63. sorszámú Méhész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 621 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Méhész
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Méhész tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR

A méhész feladata:

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6123 Méhész Méhészeti munkás
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Méhészetben megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz,
valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– saját méhészetet létesíteni
– méhcsaládokat vándoroltatni
– méhcsaládokat kezelni, takarmányozni
– méz és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni
– méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni
– méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani
– méhbetegségek és kártevők ellen védekezni
– méhészeti eszközöket karbantartani, javítani
– méhek kaptárba telepíteni, méhészeti berendezéseket beszerezni
– a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabály) gyűjteni
– a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
– az állat-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, betartatni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11040-12 A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek
4.4. 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
4.5. 11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy
4.6. 11041-12 A méhészet technológiája
4.7. 11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés
4.8. 11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás

Méhész vizsga menete, és egyéb információk
Mezőgazdasági szakmák: Méhész tanfolyam
Méhész tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Méhész tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – IOSZIA – For the People…
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos