Kazángépész tanfolyam (12t/h felett)

Kazángépész (12t/h felett) tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 115. sorszámú Kazángépész (12t/h felett) (Gépészeti szakmák) megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 33 522 01
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kazángépész (12t/h felett) (Gépészeti szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: –
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

Jelentkezzen most!

Kazángépész 12th felett tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: 32 522 02 Kazánkezelő (2-12t/h között)
2.3. Előírt gyakorlat: két év igazolt kazánkezelői (2-12t/h között)
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. KAZÁNGÉPÉSZ (12T/H FELETT) PÁLYATÜKÖR
3.1. A kazángépész (12t/h felett) szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök),
foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8323 Kazángépkezelő Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés- kezelő
3.1.3. Fűtő, üvegkemence
3.1.4. Kazán segédberendezés kezelője
3.1.5. Kazánsegédgépész
3.1.6. Kazángépkezelő
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A kazángépész (12t/h felett) feladata:

a 12 t/h-nál nagyobb gőzteljesítményű kazán felkészítése az üzemeltetésre,
a kazánnak és segédberendezéseinek, a kazánt ellátó technológiai rendszerek, illetve a kiszolgált hőtechnikai
berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a
biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.
A szakképesítés-ráépülés rendelkező képes:

 • elindítani/működtetni a vízlágyítót, a sótalanítót, RO berendezést, ellenőrzi a paramétereket
 • felügyelni a kazánberendezés táp/pótvíz ellátását, a gáztalanító működését
 • kazánberendezést üzemre felkészíteni
 • előkészíteni a tüzelőanyagokat felhasználásra, vagy tárolásra
 • üzembe helyezni a tüzelőanyag ellátó rendszereket, légtelenít, víztelenít
 • ellenőrizni az égőrendszer külső-belső tömörtelenségét, a levegőrendszer sértetlenségét
 • üzembe helyezni, működteti a kazán segédberendezéseit
 • ellenőrizni, indítani a gyújtási programot
 • tüzelő berendezést indítani, üzemeltetni, leállítani, az üzemvitel szakszerűségét felügyelni
 • ellenőrizni a lángképet, a helyes tüzelőanyag-levegő arányt, füstgázelemzést végezni
 • a mérési eredményektől függően vagy meghatározott időszakonként a kazánt leiszapolni
 • ellenőrizni a rábízott energetikai rendszerek üzemszerű állapotát, hatékony működését
 • felügyelni az üzemi paramétereket, a terhelési szintet, a szolgáltatás minőségét
 • felügyelni az üzemi és biztonsági szerelvények működését, állapotát
 • működtetni az előmelegítő, gőztúlhevítő és iszapoló egységeket
 • működtetni az égés után keletkező salakeltávolító, koromlefúvató rendszert
 • biztosítja az alternatív tüzelőanyagok felhasználhatóságát
 • hatáskörében a hiba megszüntetéséről intézkedni
 • vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani
 • szükség esetén felettesét értesíteni
 • felügyelni a tüzelőanyag tároló központi tűzvédelmi rendszerét
 • ellenőrizni az kazánház, üzemi csarnok vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt mérő-, jelző- és riasztó rendszerét
 • vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket
 • biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását
 • folyamatirányító számítógépet kezelni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kazángépész (12t/h felett) kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 32 522 02 Kazánkezelő (2-12t/h között) szakképesítés

4. KAZÁNGÉPÉSZ (12T/H FELETT) SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11415-12 Kazángépész (12t/h felett) (Gépészeti szakmák) feladatok

Kazángépész (12t/h felett) vizsga menete, és egyéb információk
Gépészeti szakmák : Kazángépész (12t/h felett) tanfolyam
Kazángépész (12t/h felett) tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Kazángépész (12t/h felett) tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Egy jó szakma felér egy diplomával!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos