Testőr tanfolyam

Testőr tanfolyam

A 37. sorszámú Testőr megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 33 861 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Testőr (Egyéb szolgáltatások szakmái)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320 – 45

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

Jelentkezzen most!

Testőr tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) vagy 32 861 01
Személy- és vagyonőr vagy 31 861 01 Biztonsági őr vagy 52 861 01 Biztonságszervező vagy 54 861 01
000 Biztonságszervező I. vagy 54 861 01 0100 33 01 Biztonságszervező II. vagy 52 861 06 Rendőr vagy
61 861 01 0010 61 03 Rendőrszervező vagy 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő vagy 52 863 01
1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. vagy 31 863 02 0000 00 00 Honvéd tiszthelyettes II. vagy 55 863 01
Honvéd zászlós vagy 52 861 06 0100 52 01 Kormányőr vagy 52 861 05 Közterület-felügyelő vagy 52 861
02 0000 00 00 Határrendész vagy 61 861 01 0010 61 01 Határrendész-szervező (tiszt) megnevezésű
szakképesítés
2.3. Előírt gyakorlat:
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5254 Vagyonőr, testőr, biztonsági őr Személy- és vagyonőr, Testőr
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
– természetes személyek életét és testi épségét védi
– a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítja
– a veszélyeztetettség szintjét felméri, kockázatelemzést végez
– a megbízási szerződést megköti
– biztosítási tervet készít
– a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíti
– a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzi vagy felderíti és elhárítja
– a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválaszt, alkalmaz
– operatív központot felállít, az információkat folyamatosan aktualizál
– a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatároz, biztosít
– az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégzi, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervez
– az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosít
– a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködik
– a védett személy környezetét folyamatosan figyeli, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyeli
– a gyanús elemek kiszűréséről intézkedik
– a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítja
– a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítja
– támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivon
– a menekítést végrehajt
– a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosít
– a legmagasabb fokú készültséget fenntart, amíg indokolt
– a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezi
– a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavesz
– a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készít
– a biztosításban részt vevők szakmai munkáját és teljesítményét elemezi és értékeli
– a saját dokumentációt elkészít.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– természetes személyek életét és testi épségét védeni
– a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani
– a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni
– a megbízási szerződést megkötni
– biztosítási tervet készíteni
– a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni
– a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani
– a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni
– operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni
– a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, biztosítani
– az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni
– az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani
– a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködni
– a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyelni
– a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni
– a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani
– a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani
– támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivonni
– a menekítést végrehajtani
– a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani
– a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt
– a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni
– a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni
– a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni
– a biztosításban részt vevők szakmai munkáját és teljesítményét elemezni és értékelni
– a saját dokumentációt elkészíteni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 32 861 01 Személy- és vagyonőr szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10398-12 Testőri tervezési-szervezési feladatok
4.4. 10399-12 Testőri műveleti feladatok

 

Testőr vizsga menete, és egyéb információk
Egyéb szolgáltatások szakmái: Testőr tanfolyam
Testőr tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Testőr tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos