Kertész tanfolyam

Kertész tanfolyam

Az 50. sorszámú Kertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kertész
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Kertész tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
eseté kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9, évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6113 Zöldségtermesztő Fóliakertész
3.1.3. 6113 Zöldségtermesztő Fóliás zöldségtermesztő
3.1.4. 6113 Zöldségtermesztő Kertész, zöldségtermesztés
3.1.3. 6113 Zöldségtermesztő Palántanevelő
3.1.6. 6113 Zöldségtermesztő Üvegházizöldség-termesztő
3.1.7. 6113 Zöldségtermesztő Zöldség- és fűszernövény-termelő
3.1.8. 6113 Zöldségtermesztő Zöldségtermesztő
3.1.9. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Gyümölcsfagondozó
3.1.10. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Gyümölcstermesztő
3.1.11. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlő- és gyümölcstermesztő
3.1.12. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőmunkás
3.1.13. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőoltó, -metsző
3.1.14. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőtermesztő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a
gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység
végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése.
A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos
jogszabályok rendelkezései alapján.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– gyümölcstermesztési feladatokat ellátni
– szőlőtermesztési feladatokat ellátni
– zöldségtermesztési feladatokat ellátni
– eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani
– dokumentációt használni, készíteni
– szervezési feladatokat ellátni
– piaci előkészítést végezni
– értékesítést végezni
– vállalkozást alapítani, működtetni
– tervet, kalkulációt készíteni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 21 622 01 Kerti munkás részszakképesítés
3.3.4. 35 622 01 Gyógy- és fűszernövénytermesztő szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
4.7. 10961-12 Kertészeti alapismeretek
4.8. 10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
4.9. 11025-12 Kertészeti termesztés
4.10. 11024-12 Kerti munkák

Kertész vizsga menete, és egyéb információk
Mezőgazdasági szakmák: Kertész tanfolyam
Kertész tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezzen a Kertész tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – IOSZIA – For the People…
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos