Erdészeti szakmunkás tanfolyam

Erdészeti szakmunkás tanfolyam

A 26. sorszámú Erdészeti szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 623 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Erdészeti szakmunkás
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2 EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában.
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdaság
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Erdészeti szakmunkás tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező.
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6211 Erdészeti foglalkozású Erdész-segéd
3.1.3. 6211 Erdőfelújító
3.1.4. 6211 Erdőfenntartó
3.1.5. 6211 Erdőkerülő
3.1.6. 6211 Erdőtelepítő
3.1.7. 6212 Fakitermelő (favágó) Erdészeti munkás, láncfűrészkezelő
3.1.8. 6212 Fakitermelő
3.1.9. 6212 Fakitermelő erdőtisztító
3.1.10. 6212 Favágó
3.1.11. 6212 Fűrészes (erdőművelő)
3.1.12. 6212 Kérgező, faragó
3.1.13. 6212 Kézi és gépi favágó (kisgépes)
3.1.14. 6212 Kézi fakitermelő
3.1.15. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Erdészeti felkészítőgép kezelője
3.1.16. 8421 Erdészeti motorfűrészkezelő
3.1.17. 8421 Erdészeti rakodógép kezelője
3.1.18. 8421 Erdőművelési gépkezelő
3.1.19. 8421 Faaprítógép-kezelő
3.1.20. 9332 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozású Erdei melléktermékgyűjtő és -hasznosító
3.1.21. 9332 Erdeitermés-gyűjtő
3.1.22. 6220 Vadgazdálkodási foglalkozású Vadbefogó
3.1.23. 6220 Vadetető, vadtakarmányozó
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
az erdő- és vadgazdálkodás számára olyan megfelelő biológiai
ismeretekkel, széleskörű műszaki és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek biztosítása, akik az
erdő- és vadgazdálkodás során előforduló, technikusi képzettséget nem igénylő valamennyi feladatot,
munkafolyamatot képesek önállóan elvégezni.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– Fakitermelési műveleteket elvégezni
– Erdőművelési feladatokat megoldani
– Vállalkozást indítani, működtetni
– Motorfűrészeket, motoros adaptereket kezelni
– Erő-és munkagépeket kezelni, karbantartani
– Közelítő-gépeket, rakodógépeket, felkészítő-gépeket kezelni
– Felismerni a legfontosabb fa-és cserjefajokat
– Vadgazdálkodási berendezéseket készíteni, vadetetést végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 21 623 01 Erdőművelő Részszakképesítés
3.3.4. 31 623 01 Fakitermelő Részszakképesítés
3.3.5. 21 623 02 Motorfűrész-kezelő Részszakképesítés
3.3.6. 35 623 01 Lakott-területi fakitermelő
Szakképesítés ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek
4.4. 10980-12 Gallyazás, darabolás
4.5. 10981-12 Fakitermelés
4.6. 10982-12 Erdőművelés
4.7. 10983-12 Erdészeti és vadászati alapismeretek
4.8. 10984-12 Erő-és munkagépek, faanyagmozgatás
4.9 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Erdészeti szakmunkás vizsga menete, és egyéb információk
Mezőgazdasági szakmák: Erdészeti szakmunkás tanfolyam
Erdészeti szakmunkás tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezzen az Erdészeti szakmunkás tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Egy jó szakma felér egy diplomával!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos