Halász, haltenyésztő tanfolyam

Halász, haltenyésztő tanfolyam

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Halász, haltenyésztő (mezőgazdasági szakmák)
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Halász, haltenyésztő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga:
nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6124 Kisállattartó és -tenyésztő Díszhaltenyésztő
3.1.3. 6230 Halászati foglalkozású
Halász, haltenyésztő (mezőgazdasági szakmák)
3.1.4. Halkeltető
3.1.5. Haltenyésztő
3.1.6. Horgásztókezelő
3.1.7. Horgászmester Ivadéknevelő (halászati)
3.1.8. Tógazdasági halászmester
3.1.9. Tógazdasági halász
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A halász haltenyésztő képes a tógazdaságok és természetes vizek halászattal összefüggő munka- és technológiai
folyamatok önálló ellátására, valamint horgásztavak kezelésére. Az alapvető biológiai törvények ismeretében
beavatkozik és irányítja a halhústermelés folyamatát. Munkavégzését gépek és berendezések szakszerű és
balesetmentes üzemeltetésével, valamint fizikai munkával végzi. A gépek és berendezések egyszerű napi
karbantartási feladatait elvégzi, a működést zavaró hibákat felismeri. Tevékenységét alkalmazottként, esetleg
vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci
körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint
higiéniai előírásokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– Előkészíteni és karbantartani halastavat
– Kezelni a tenyészállományt
– Szaporítást végezni, előnevelni az ivadékot
– Takarmányozást végezni
– Hozamfokozást végezni
– Halastavakat és a természetes vizeket halászni
– Halat szállítani és tárolni
– Halászati eszközöket, berendezéseket, gépeket kezelni
– Alkalmazni és betartani a hatályos és egyéb jogszabályi előírásokat
– Halastavakat és a természetes vizeket népesíteni
– Horgásztavat kezelni, üzemeltetni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 624 01 Elektromos halászgép kezelője részszakképesítés
3.3.4. 31 624 02 Horgásztókezelő részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 11010-12 Édesvízi haltenyésztés
4.7. 11011-12 Természetesvízi halászat
4.8. 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
4.9. 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
4.10. 11014-12 Elektromos halászgép kezelése
4.11. 11015-12 Horgásztó üzemeltetése

Halász, haltenyésztő vizsga menete, és egyéb információk
Mezőgazdasági szakmák: Halász, haltenyésztő tanfolyam
Halász, haltenyésztő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezzen a Halász, haltenyésztő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos