Szociális gondozó és ápoló tanfolyam

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam

A 141. sorszámú Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1 A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01
1.2 Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló (Szociális szolgáltatások szakmái)
1.3 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560

2. EGYÉB ADATOK
2.1 A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2 Bemeneti kompetenciák: –

Jelentkezzen most!

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2 Szakmai előképzettség: –
2.3 Előírt gyakorlat: –
2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5 Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
2.8 Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9 Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés
esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés
esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3513 Szociális gondozó, szakgondozó Szociális gondozó és ápoló
3513 Szociális gondozó, szakgondozó Fogyatékossággal élők gondozója
3.2 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi
és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük
együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési,
rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha
szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó
adminisztrációs feladatokat ellátja.
A szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel rendelkező képes:
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
– köznyelvi és szakmai szöveget írni
– információk gyűjtésére
– a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
– elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre
– adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
– klienseit motiválni
– felelősségteljes, nyitott hozzáállásra
– általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
– a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére
– a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
– módszeres, pontos munkavégzésre
– info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
– gyakorlatias feladatértelmezésre
– az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére
– az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
– háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására
3.3 Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szociális gondozó és ápoló szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10569-12 Gondozási-ápolási alapfeladatok
4.4. 10570-12 A szükségletek felmérése
4.5. 10571-12 Sajátos gondozási feladatok
4.6. 10572-12 Gondozási-ápolási adminisztráció
4.7. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Szociális gondozó és ápoló vizsga menete, és egyéb információk
Szociális szolgáltatások szakmái: Szociális gondozó és ápoló tanfolyam
Szociális gondozó és ápoló tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezzen a Szociális gondozó és ápoló tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Új szakma! Új esély!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos