Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó tanfolyam

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó tanfolyam

A 65. sorszámú Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (Mezőgazdasági szakmák)
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960 – 1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó Virágdekoratőr tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga:
nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6130 Vegyes profilú gazdálkodó Őstermelő
3.1.3. 5242 Házvezető Gazdaasszony Falusi vendéglátó
3.1.4. 5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású Áru-előkészítő
3.1.5. 3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Nevelőszülő
3.1.6. 2312 Szociális munkás és tanácsadó Házi szociális munkás Családgondozó
3.1.7. 5115 Piaci, utcai árus Piaci, utcai zöldséges
3.1.8. 5223 Házi gondozó Házi ápoló
3.1.9. 9237 Háztartási alkalmazott Háztartási alkalmazott
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A mezőgazdasági gazdaasszony családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között
megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával,
gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Intézkedik a
készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásáról.
Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termék
előállítást) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti
lehetőségeit.
Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése,
gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak
szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.
Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermekés
beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási
feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén
keletkező hulladékot.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– állattartás, növénytermesztés mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét megtervezni, a feladatokat
végrehajtani
– mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat eladásra előkészíteni, árusítani,
– kulturált életvitelt folytatni
– családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhadarabokat
megvarrni, kézimunkát készíteni
– családi pénzügyi tervet készíteni
– konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni
– szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni
– pályázatokat előkészíteni
– állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani
– bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet
– falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni
– gondozni a virágoskertet és a háziállatokat
– termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni
– szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön)
– ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni
– gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó
információkat gyűjteni, felhasználni
– tájegységnek megfelelő programokat szervezni
– népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni
– árubeszerzést végezni
– szakhatóságokkal kapcsolatot tartani
– szálláshelyeket kialakítani és berendezni
– vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni
– teríteni, ételt, italt felszolgálni
– gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról
– háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni
– munka és környezetvédelmi szabályokat betartani
– dokumentációt vezetni
– készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
– háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása)
elvégezni
– csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni
– segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák
végzésével
– szelektív szemétgyűjtést megvalósítani
– lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek
helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni
– textíliák mosását, javítását végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 811 01 Falusi vendéglátó részszakképesítés
3.3.4. 21 814 01 Családellátó részszakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 11033-12 Család- és háztartásellátás
4.7. 11034-12 Üzemgazdaság, ügyvitel
4.8. 11035-12 Vendéglátás
4.9. 11036-12 Napi tevékenységek
4.10. 11037-12 Falusi vendégfogadás
4.11. 11038-12 Kreatív textilfeldolgozás
4.12. 11039-12 Mezőgazdasági termelés és feldolgozás

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó vizsga menete, és egyéb információk
Mezőgazdasági szakmák: Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó tanfolyam
Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezzen a Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Egy jó szakma felér egy diplomával!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos