Motorfűrész-kezelő tanfolyam.

Motorfűrész-kezelő tanfolyam indul

Kiemelt helyszínek:
Tanfolyamok Miskolcon, Tanfolyamok Egerben, Tanfolyamok Hatvanban, Tanfolyamok Salgótarjánban, Tanfolyamok Balassagyarmaton, Tanfolyamok Gyöngyösön, Tanfolyamok Pásztón, Felnőttképzés!

Motorfűrész-kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Motorfűrész-kezelő

A 72. sorszámú Motorfűrész-kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 623 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Motorfűrész-kezelő
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360 óra
2 EGYÉB ADATOK – Motorfűrész-kezelő tanfolyam
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – Motorfűrész-kezelő tanfolyam
2.2. Szakmai előképzettség: – Motorfűrész-kezelő tanfolyam
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR –Motorfűrész-kezelő tanfolyam
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6212 Fakitermelő, favágó Kérgező, faragó
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Olyan szakember, aki gallyazást, darabolást végez. Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros
adaptereket kezel és karbantart. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket Csak 6-cm-nél kisebb
átmérőjű fát dönthet. Vállalkozói alapismeretekkel rendelkezik. Az erdőben előforduló leggyakoribb fa-és
cserjefajokat el tudja különíteni.  A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Gallyazni, darabolni, adaptereket kezelni.
– Karbantartani a motorfűrészeket és az adaptereket.
– Felismerni a legfontosabb fa- és cserjefajokat.
– Vállalkozást indítani, működtetni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 623 01 Erdészeti szakmunkás Szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A B       – Motorfűrész-kezelő tanfolyam
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek
4.4. 10980-12 Gallyazás, darabolás
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK  –Motorfűrész-kezelő tanfolyam
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.  –Motorfűrész-kezelő tanfolyam
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10979-12 Növénytani és
vállalkozási ismeretek gyakorlati, szóbeli Motorfűrész-kezelő tanfolyam
5.2.4. 10980-12 Gallyazás, darabolás gyakorlati, szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység  . Motorfűrész-kezelő tanfolyam
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek. Motorfűrész-kezelő tanfolyam
A vizsgafeladat ismertetése: Felismeri az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat,
lágyszárú növényeket. Költségvetés, üzleti terv, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat készítése,
vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézése.
A vizsgafeladat időtartama: 70 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Motorfűrész– és motoros adapter-kezelés és karbantartás.
A vizsgafeladat ismertetése: Gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés munkaműveleteinek végrehajtása,
motorfűrészek és adapterek kezelése és karbantartása
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Motorfűrész-kezelő tanfolyam
A vizsgafeladat ismertetése: – Motorfűrész-kezelő tanfolyam
A vizsgafeladat időtartama: – Motorfűrész-kezelő tanfolyam
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – Motorfűrész-kezelő tanfolyam
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: A gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés műveletei
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:                                        Motorfűrész-kezelő tanfolyam
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: „A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés
Vizsgák menüpontjában”.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
Ha a vizsgázó, a gyakorlati vizsgán súlyosan megsérti a balesetelhárítási szabályokat, és ezzel saját, vagy
mások testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát azonnal meg kell szakítani, és a vizsgázó a gyakorlati
vizsgájára elégtelen osztályzatot kap.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Irodaszerek
6.4. Nyomtató
6.5. Internet hozzáférés
6.6. Irodabútor
6.7. Védőruha
6.8. Védőeszközök
6.9. Motorfűrészek
6.10. Motoros adapterek, fűkaszák
6.11. Kézi csörlők
6.12. A fakitermelés kézi eszközei
6.13. Telefon, rádió
6.14. Mikrobusz
6.15. Oktatástechnikai eszközök

hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos